Zonder veel ophef!?

boomspiegels

Over boomspiegels en nestkasten

Drukte op o.a. Van Limbergenplein en Pastoor Janssenstraat

Een zakelijk A-4tje met de kordate titel ‘Wat gaan we doen in welke straten?’lag op onze deurmat. De gebroeders de Leeuw, thuis in Grond-, Weg- en Waterbouw, hebben het in de bus gedaan. Ik onderstreep de woorden: boomvakken, nieuwe bomen, bodem verbeteren, boomspiegelsen ondergrondse kabels en leidingen. Je moet weten dat vorig jaar een behoorlijk aantal bomen in onze wijk is gekapt. Eigenlijk werden ze uit hun lijden verlost. Ze waren grotendeels zwak en ziek. In leven blijven bovenop de zandrug waarop Gilze ligt, valt niet mee. Zwak en ziek kun je als boom geen zuurstof produceren, fijnstof vangen, nest- en rustplaats voor vogels zijn, leefmilieu zijn voor insecten en bovenal ook nog zorgen voor koelte in de zomer. 

Bomen in de bebouwde kom van Gilze en Rijen kunnen nauwelijks aan grondwater komen, zoeken vervolgens regenwater en condens onder het stenen oppervlak en duwen dan op den duur de stenen omhoog. Als het zover is, zijn ze een probleem geworden, de ‘wortelopdruk-problematiek’.

Boomspiegels

Je kunt zieke bomen weghalen. Gezonde bomen vellen getuigt echter van grote kortzichtigheid. ’Doen we dus niet. We willen maatwerk !’heeft de gemeente tegen de Gebroeders de Leeuw gezegd. ‘We willen de leefomstandigheden van blijvende en nieuwe bomen in de bebouwde kom waar mogelijk verbeteren, bijvoorbeeld door de boomspiegels te vergroten en de grondkwaliteit aan te pakken.’

Even terzijde, een boomspiegel is het plantvak dat in de bestrating voor een boom wordt opengelaten. In heel wat straten in de gemeente mag je spreken van sadistische boomspiegels. Ze lijken aangelegd om bomen dood te knijpen. Dat soort plantvakken heeft, als het aan de gemeente ligt, haar tijd gehad. Ik tel ’n stuk of tien straten waar de boomspiegels vergroot worden en waarbij direct ook maar de bodemkwaliteit verbeterd wordt. Dat was op het Pastoor van Limbergenplein geen sinecure. Op de foto zie je een diepe, brede sleuf, volgestort met zwarte teelaarde. De luchtbuizen komen er nog bovenuit. Later is die sleuf, met uitzondering van de plantvakken voor nieuwe bomen, afgedekt met wit zand i.v.m. de bestrating. De nieuwe bomen (esdoorns meen ik) moeten veel meer kwaliteit en omvang krijgen dan de gekapte bomen. Zij moeten immers op het plein in de zomer voor koelte gaan zorgen. Als ik het goed heb, worden de groeiplaatsen van bijna 100 bomen vebeterd.

gierzwaluw nestkast

Nestgelegenheid

De Pastoor Janssenstraat, een zijstraat van het Van Limbergenplein had al eerder dit jaar vreemd volk over de vloer. Ik denk dat daar woningen van Leystromen aan de binnenzijde geïsoleerd zijn. Er is direct maar van de situatie gebruik gemaakt om neststenen aan te brengen. Je ziet tegen de dakrand stenen met een rond vlieggat en stenen met een ‘brievenbus’. Die met een rond vlieggat zijn voor vogels: mus, gierzwaluw, mogelijk ook een pimpelmees of een boomkruiper. Of de stenen schoon gemaakt moeten worden? Nee, dat wordt met name voor de gierzwaluwen zelfs afgeraden. 

De neststenen met een brievenbus zijn voor vleermuzen. Ze kruipen onderaan in de stenen kast en gaan bovenin hangen. Tegen de dakrand zie je drie zwarte kunststofvelletjes, bovenaan met kleine latjes vastgezet. Het is duidelijk tijdelijk werk. Ze geven vleermuizen, die nog in de spouwmuur zitten, de kans om te ontsnappen.Terug kunnen ze niet meer. Het is dus inderdaad tijdelijk werk. Na enige tijd worden de gaten dichtgestopt.

Foto’s en tekst Will van Riel (met advies van Jan Nagtzaam wg. Nestgelegenheid van NLGR)