SVG natuurwandeling landgoed Huis Ter Heide

SVG natuurwandeling

De Seniorenvereniging Gilze (SVG) de vroegere Katholieke Bond Van Ouderen (KBO) Gilze gaat op de derde donderdagmiddag van elke maand de natuur in met een natuurgids van IVN Mark & Donge, die tevens vrijwilliger is van de Natuur- en Landschapsvereniging Gilze en Rijen (NLGR). Eind 2012 is dit initiatief van Jan en Joke Boeren gerealiseerd. Op donderdagmiddag 18 juli 2019 begon vanaf c.a. 13.30 uur de SVG-natuurwandeling bij het landgoed Huis Ter Heide vanaf de Middelstraat 6a in De Moer tot c.a. 15.30 uur.

De eenendertig SVG leden uit Gilze stonden tegen 13.30 uur op de natuurgids te wachten op de afgesproken plek Middenstraat 6a, De Moer: de aldaar beperkte parkeerplaats was volledig bezet met auto’s uit Gilze.

Het landgoed Huis Ter Heide is in 1976 als een natuurgebied in beheer en onderhoud gekomen van de Vereniging Natuurmonumenten. Het is gelegen tussen de plaatsen De Moer en Loon op Zand, ten noordwesten van Tilburg, de grootte van het gebied is ongeveer 1.000 hectare. Het noordelijk gedeelte bestaat vooral uit bos, terwijl het zuidelijke gedeelte, Loonse Heide genaamd, vooral vennen en landbouwpercelen bevat. Het doel van Vereniging Natuurmonumenten is de ongerepte natte heide, zoals die hier in 1940 zichtbaar was, weer terug te krijgen. Flora en fauna als de waterlobelia, de klokjesgentiaan, de zonnedauw, de heikikker en de vinpootsalamander zijn hier te vinden. Ook grazen er Schotse Hooglanders, om te zorgen voor een grotere variatie aan begroeiing. In de middeleeuwen lag hier een uitgestrekt heidegebied met in de lagergelegen gebieden Hoogveen. Vanaf 1200 verleenden de Heeren van Loon concessies voor het afgraven van het hoogveen. Dat veen werd in plakken, een turfplak, afgegraven en rond 1650 was er geen turf meer over. Wel ontstonden natte heide en vennen en, toen nog Het Moer geheten landbouwgronden. In 1700 plantte de toenmalige Duitse eigenaar op de hoger gelegen heide grootschalige bossen aan om zandverstuiving tegen te gaan. In 1864 bouwde men een villa, daar waar nu Huis Ter Heide staat. Het landgoed werd vooral gebruikt voor productiebossen.

Wij nemen de rode wandelroute die volgens de route aanduiding 5,5 kilometer lang is. Onze tocht begint vanaf de Middelstraat door de zandweg, ernaast zijn weilanden met enkele herkauwende roodbonte koeien met aan de westelijke – een drooggevallen sloot. Naast de witte schermbloem duizendblad, groeien er meerdere gele soorten bloemen zoals, Jacobs kruiskruid, Sint Janskruid, Biggenkruid en Wederik. Op het einde van ons zandpad staat een sierlijke statige prachtige gezonde zomereik die in vroeger jaren een markering was van een perceelgrens. We vervolgen onze wandeling langs struweel en open landschap waar de onooglijke maar noodzakelijke 380 Kilovolt hoogspanningsmasten van het Nederlandse/Europese elektriciteits-koppelnet het natuurgebied doorkruist.

Daarna komen we langs een zandpad met aan weerszijde Valse Acacia Robinia pseudoacasia het is een sierboom en komt oorspronkelijk uit Noordoosten van Noord-Amerika. Hij heeft een schermvormige kroon, weinig takken en sterk gedoornd, blaadjes 9-19 mm rond ovaal stomp in het begin behaard, bloemen vlinderbloemig, wit geurend in juni, schors gegroefd. Verdraagt droogte en groeit met lange wortels die de bodem verrijken met stikstof net als alle vlinderbloemige planten.

Aangekomen bij het Leikeven hebben we een prachtig uitzicht op de lagere gelegen natte moerasachtige omgeving. Je kunt goed zien dat de droogte van de afgelopen weken ook hier het waterpeil heeft verlaagd: sommige stukken zijn drooggevallen. De zandweg ernaast is het territorium van de Zandbijen, honderden gaatjes met kleine zandhoopjes in de bodem verraden hun aanwezigheid. Zandbijen behoren met hun 70 soorten in Nederland tot de wilde bijen, de vrouwtjes graven een gaatje in de grond als nest en deponeren er een balletje stuifmeel gemengd met nectar waarin ze hun eitjes leggen. Via het kronkelende bospad bereiken we weer de Middelstraat ongeveer 350 vanaf ons vertrekpunt.

Het was heerlijk wandelweer met een temperatuur van 22 graden Celcius en een matige zuidwestelijke wind. Na de wandeltocht omstreeks 15.30 uur kwamen alle wandelaars bij elkaar in het nabijgelegen restaurant van ’t Maoske om te genieten van een drankje en na te praten. We kunnen allen terugzien op een sfeervolle gezellige educatieve natuurwandeling langs de fraaie bossen en vegetatie van het landgoed Huis Ter Heide.

Jan Weterings, natuurgidsSVG natuurwandeling landgoed Huis Ter Heide