Wouwerbeekvallei

Huidige situatie Wouwerbeek

De Wouwerbeek is pakweg 10 jaar later nog steeds een diep gegraven, rechte ruilverkavelingssloot. Zonder noemenswaardige flora en fauna en met maar één doel: waterpeilbeheersing van agrarische gronden. De grote modderkruiper is er verdwenen en je kunt in de winter ook al lang niet meer schaatsen op een ondergelopen weiland.

In 2018 komt er een stroomversnelling in de initiatieffase:
− De Gemeente Gilze Rijen, de Gemeente Breda, het Waterschap en de NLGR gaan samen aan tafel zitten;
− Het project krijgt een startsubsidie van € 7500 van de provincie;
− Beide gemeenten en het Waterschap geven het bureau Orbis opdracht om een haalbaarheidsonderzoek te doen. Daarop volgt een positief onderzoeksresultaat;
− Gemeente Breda besluit om haar deel van de Gilzewouwerbeek voor haar rekening te nemen (dit valt binnen de EVZ Boomkikker). Het Waterschap onderzoekt haar mogelijke opdracht aan de Wouwerbeek;
− Voor Gilze en Rijen (vanaf het Geuzenpad tot aan de gemeentegrens met Breda, dit valt buiten de EVZ Boomkikker) komen er twee regievoerders: Waterschap en NLGR;
− Er wordt een subsidiescan uitgezet.
2019 start projectfase;
− De NLGR en de werkgroepen ‘Uilen’ en ‘Akker- en weidevogels’ blijven hun contacten met aanliggende boeren en burgers koesteren;
− Een natuurwerkgroep uit het Bredase wordt gevraagd om ook ‘aan boord te stappen.

Word ook lid!

Word lid van de Natuur- en Landschapsvereniging Gilze en Rijen