Ruimtelijke visie bedrijventerreinen

In oktober 2012 is een ruimtelijke visie voor bedrijventerreinen in de gemeente vastgesteld.

Natuurwerkdag

De Haansberg en Broekakkers

Het college van de gemeente Gilze en Rijen heeft een ‘Ruimtelijke visie bedrijventerreinen De Haansberg en Broekakkers’ vastgesteld. Voor het opstellen van deze visie was onder andere advies gevraagd aan de NLGR. De NLGR heeft uiteraard het belang van groen benadrukt. Samenvattend zijn in de visie de volgende twee uitgangspunten geformuleerd:

  1. Gericht opleggen van groenbestemmingen aan de randen van de bedrijventerreinen ter versterking van de zichtlocaties en het afschermen van onaantrekkelijke bedrijfsgebouwen.
  2. Waar mogelijk flexibele bestemmingen voor kansrijke natuurfuncties op te nemen in de bestemmingsplannen.

Word ook lid!

Word lid van de Natuur- en Landschapsvereniging Gilze en Rijen