Proefbermen

Het proefbermenproject van de NLGR is afgerond. De ervaringen van de voorbije vijf jaren zijn vastgelegd in een rapport

Proefbermen NLGR

2009-2012

De NLGR beheert al sinds 2009 een vijftal proefbermen (elk 200 m.) in het Rijens Broek. Deze bermvakken zijn de voorbije vijf jaren ecologisch, dus duurzaam onderhouden. Het doel was: onderzoeken of het maaibeheer en het maaitijdstip invloed hadden op het aantal bloeiende planten. Inmiddels is de proef afgesloten en heeft de werkgroep Flora van de NLGR haar bevindingen in een rapport (‘Proef ecologisch bermbeheer’) vastgelegd. Het rapport wordt eind deze maand aan de gemeente aangeboden.

De proefbermen werden in de voorbije vijf jaren pas gemaaid als de in de berm voorkomende, wilde bloemen, grassen en kruidachtige planten voldoende ontwikkeld waren (dus uitgebloeid en zaad gevormd). De NLGR gaf dan het groene licht aan de maaier die de bermen met een cyclomaaier op een maaihoogte van 10 centimeter maaide en het maaisel verwijderde. Zo werd geprobeerd de plantengroei te verbeteren en de bodem te verschralen. De driemaal per jaar uitgevoerde inventarisatie van de plantengroei toonde aan dat op twee van de vijf stroken het beheer zorgde voor een aanzienlijk rijkere plantengroei. De NLGR wil de proef graag voortzetten en zich dan met name richten op wanneer en waarom een berm kansrijk is voor ecologisch beheer.

Word ook lid!

Word lid van de Natuur- en Landschapsvereniging Gilze en Rijen