Overleg met ZLTO

De NLGR streeft naar een breed overleg met zoveel mogelijk partijen die alles van doen hebben met de gemeente Gilze en Rijen.

Tot die partijen behoren bijvoorbeeld Waterschap Brabantse Delta, Defensie en Staatsbosbeheer. Ook de ZLTO is een belangrijke partner. In de voorbije maanden hebben ZLTO en NLGR elkaar gevonden voor oriënterende besprekingen.

Subsidiesoverleg ZLTO

Het lijkt er steeds meer op dat nationale- en Europese subsidies zich niet meer richten op producten maar op een goede omgang met het landschap. Op dat vlak kunnen NLGR en ZLTO samenwerken. Een feit is bijvoorbeeld dat de gelden die beschikbaar zijn in het kader van de zogenaamde Groene en Blauwe diensten niet ten volle benut worden. Onze lokale agrariërs laten flink wat geld liggen. Een tweede punt van samenwerking zou kunnen schuilen in duurzaamheidsmaatregelen. Een goed aanknopingspunt is de door de ZLTO opgestelde visie 2020. Op deze visie heeft de NLGR al gereageerd.

Word ook lid!

Word lid van de Natuur- en Landschapsvereniging Gilze en Rijen