Nestgelegenheid

Projecten van de werkgroep Nestgelegenheid

In 2008 zijn we met ons eerste project gestart , “Honderd kasten voor de honderd-dagen-vogel”. Er zijn in de gehele gemeente speciale nestkasten opgehangen om de gierzwaluw aan onderdak te helpen. De meest in het oog springende locaties zijn het gemeentehuis in Rijen (20 kasten) en basisschool De Brakken in Rijen (10 kasten). De bezetting door gierzwaluwen tot nu toe is zeer matig, maar door gebruik te maken van gierzwaluwgeluid is dit te bespoedigen.

zwaluwnest

Nestkastenproject

Hierna hebben we nog een nestkastenproject opgestart voor alle scholen in onze gemeente.Bijna alle scholen hebben kasten opgehangen voor verschillende soorten mezen. Door enkele werkgroepleden zijn regelmatig presentaties gehouden op scholen over de gier- en huiszwaluw.
Verder is er nog een nestkastproject  voor leden van de NLGR van start gegaan, waarbij er kasten zijn opgehangen voor mezen, mussen, roodborst, zwarte roodstaart en torenvalken.
In de achter ons liggende periode zijn er twee zogenaamde huiszwaluwtillen geplaatst in Molenschot en Gilze. Huiszwaluwtillen zijn op duiventillen gelijkende bouwwerken waarbij zoveel mogelijk dakoverstek gemaakt wordt, waaronder de huiszwaluwen een bolvormig kleinest kunnen maken. Intussen zijn er in ons land al meer dan 100 huiszwaluwtillen geplaatst, maar er zijn er tot nu toe minder dan 10% bezet.

Onze werkgroep draagt ook zorg voor de oeverzwaluwwand gelegen op een prachtige locatie “Water aan de Warande” in Gilze. Jaarlijks worden de nestgaten schoon gemaakt en voorzien van nieuw zand. Regelmatig wordt de begroeiing op het eiland flink gesnoeid. Meestal wordt er door minimaal 100 koppeltjes oeverzwaluwen gebroed. Kortom een succesvol project.

Er wordt nu gekeken naar nestgelegenheid voor geheel andere diersoorten n.l. insecten en dan  met name solitaire bijen.

Word ook lid!

Word lid van de Natuur- en Landschapsvereniging Gilze en Rijen