Laatste werkochtend dit seizoen

Kleine natuurhistorische landschapselementen zijn ecologisch heel belangrijk, ze bevorderen biodiversiteit en verfraaien onze woonomgeving. De Natuur- en Landschapsvereniging Gilze en Rijen (NLGR) maakt er werk van om ze in goede staat te kunnen behouden.

Werkochtend NLGR

Werkochtenden

De Natuur- en Landschapsvereniging Gilze en  Rijen (NLGR) organiseert in de maanden oktober t/m maart werkochtenden voor de vrijwilligers van de werkgroep werken. Sjoerd Borst is de coördinator ervan en gecertificeerd om met de kettingzaag te mogen en kunnen werken. De werkgroep beschikt over een aardig assortiment handgereedschappen en veiligheidsmiddelen om het snoei- en onderhoudswerk correct te kunnen uitvoeren. Daarnaast is het afgelopen jaar concreet aandacht besteed, via een praktische cursus aan de vrijwilligers, hoe kleine landschapselementen zoals bijvoorbeeld een poel het beste kunnen worden beheerd en onderhouden. In overleg met beherende instanties zoals gemeenten, Staatsbosbeheer, Waterschap Brabantse Delta, Natuurmonumenten, Brabants Landschap en defensie wordt door vrijwilligers onderhoud gedaan aan kleine cultuurhistorische landschapselementen.

2e zaterdag van maart

Zaterdagmorgen j.l. de 2e zaterdag van maart hebben 14 vrijwilligers van de NLGR het laatste stukje werk afgerond bij de poel aan de Achterstraat nabij industrieterrein Haansberg. Het was die ochtend best fris met een schrale oostenwind en af en toe wat zon maar voor te werken was het prima weer. Er is tussen 09.00 uur en 11.30 uur intensief gesnoeid en gezaagd om het zonlicht weer in de poel te kunnen laten schijnen. Om 10.15 uur was een korte koffiepauze met voor iedereen een warm worsten broodje: ja voor het inwendige van haar vrijwilligers zorgt de NLGR ook goed. De poel is daar heel belangrijk als voortplantingsplek voor dieren, voornamelijk amfibieën,libellen en andere insecten. Voedsel -, drink – en badplek voor (jonge) weidevogels en zoogdieren zoals vleermuizen. Met  het gesnoeide hout is een prachtige en nuttige takkenril gemaakt waarin vele diersoorten een schuil- nest- en voortplantingsplaats kunnen vinden. De wilgenkatjes stonden al massaal in bloei, op de mannelijke exemplaren kun je goed de gele stuifmeelkorrels onderscheiden: de lente is in

Natuurwerkdag

aantocht. Weldra komen de aardhommels uit hun winterverblijf, een holletje in de grond, om het als hun eerste voedsel op te nemen. Ook de honingbijen gaan dan op zoek naar de stuifmeel en nectar die de wilgenkatjes produceren. Er waren ook mooie exemplaren van bloeiende hazelaars te zien. De mannelijke stuifmeelproducenten hangen aan de twijgjes net naast de kleine rood bloeiende vrouwelijke exemplaren.

Omstreeks 12.00 uur was het werk klaar en al het gereedschap weer ingepakt in de kofferbak. Alle vrijwilligers werden bij VAKU op het bedrijventerrein Haansberg door Rens van Kuijk ontvangen met heerlijk door Sylvia van Duinhoven bereide soep, het is een traditie geworden om zo het werkseizoen van de NLGR af te sluiten.

Zorg voor natuur en landschap in onze gemeente is ons gezamenlijk belang!

Jan Weterings, voorzitter

Word ook lid!

Word lid van de Natuur- en Landschapsvereniging Gilze en Rijen