Instuif Gilze

Instuif kinderen uit Gilze beleven natuurmiddag

Woensdagmiddag 2 april 2014 waren drie natuurgidsen van de Natuur- en Landschapsvereniging Gilze en Rijen (NLGR) al om 13.00 uur in “De Schakel” aanwezig ter voorbereiding voor de natuurmiddag voor de 38 aangemelde Instuifkinderen.

In het vooroverleg tussen de NLGR natuurgidsen gidsen met Annet Voermans en haar instuifteam is een leuk en aantrekkelijk educatief programma voor de natuurmiddag samengesteld. Voor alle kinderen is die middag voorzien in een aantal verschillende doe – en beleving – activiteiten. Er werden twee groepen gemaakt die elk hetzelfde programma deden de een voor- en de andere na de pauze.

Schietbogen maken van wilgentak

Onder de leiding van Tienes de Jong gingen een aantal kinderen samen met enkele begeleidsters van het instuifteam schietbogen van wilgentakken maken. Totaal was er materiaal voor vijftien schietbogen. Tienes had al wat voorwerk gedaan door de wilgentakken te voorzien van inkepingen waaraan het strak te binden koord voor de speer bevestigd werd. De kinderen versierden de bogen met kleurrijke tape samen met het rode gespannen koord zag het er leuk uit.

Instuif kinderen

Uilenbraakballen uitpluizen

Eerst werd er een video getoond waarin te zien was hoe de Kerkuil zijn prooi – een muis vangt – hij doet dat altijd in schemer of donker en kan dan geen prooidier zien. De Kerkuil evenals vele andere uilensoorten bezitten een bijzonder ontwikkeld en scherp gehoororgaan. De beide oren zitten verscholen onder de veren in hun kop en daarmee kunnen ze het geluid of geritsel van een muis perfect waarnemen en de plaats precies vaststellen. Ze kunnen daarnaast geruisloos naar hun prooidier meestal een muis vliegen en missen maar zelden.

Mari Verkade had zich voorbereid op het uitpluizen van uilen braakballen, voor ieder kind was er wat aanwezig op een plastic bordje om uit te pluizen. Daarnaast had Mari gezorgd voor de nodige kijk informatie over wat er allemaal aan schedeltjes en botjes in kan zitten zodat de kinderen ontdekten wat een uil zoal opeet. Verder waren er diverse plaatjes en foto’s van muizen- en uilensoorten te aanschouwen. Uiteraard gaf Mari tekst en uitleg bij al die bezienswaardigheden. Na afloop mocht ieder zijn uitgepluisde restjes met botjes en schedeltjes meenemen die op een kant van dubbelzijdig plakband waren geplakt.

Instuifdag

Wandelstokken maken

Jan Weterings had zich voorbereid op het maken van wandelstokken van meegenomen wilgentakken. Met behulp van schilmesjes gingen de kinderen, ieder voor zich, aan de gang om een mooie wandelstok te maken. Bij sommige werd er ijverig de voornaam ingekerfd, een secuur en best moeilijk karweitje, vooral bij een lange voornaam zoals Sophia. Bij weer anderen werd de stok voorzien van een versiering door een kruisje en een omcirkeling uit te snijden uit de bast van de wilgentak. Er waren er bij die de bast van de stok er helemaal af schilde en de bovenkant ervan rond maakte. Hoewel erop toegezien werd dat de kinderen altijd met het mesje van zich af moesten werken ging het toch en enkele keer fout en moest de EHBO verbanddoos er aan te pas komen.

Instuifdag

Vogel voederplank maken

Tienes had voldoende schijven gemaakt van een berkenboomstam die door de kinderen beplakt werd met reuzel en allerlei soorten vogelzaden. De ene plank werd nog mooier dan de andere, hier kwam de combinatie van creativiteit en handvaardigheid goed tot uitdrukking. Er werd met veel inzet en groot enthousiasme gewerkt door de kinderen en begeleiders om er iets moois van te maken. De voederschijven met de vogellekkernijen krijgen uiteindelijk allemaal een prominent plekje in de tuin ergens in Gilze waar de vogels naar hartenlust van kunnen eten.

Als afsluiting van de gezellige natuur- doe middag mochten de kinderen allemaal om de beurt met de zelfgemaakte pijl en boog op opgeblazen ballonnen schieten die via een touw tegen de muur in de grote zaal van De Schakel hingen. Rond de klok van vijf uur, later dan gepland, vertrokken de laatste instuifkinderen met hun ophalers weer tevreden huiswaarts vergezeld van een pijl en boog, wandelstok en of vogel voederplankje.

Wij als natuurgidsen hopen met deze educatieve natuurmiddag dat vooral de kinderen maar ook hun begeleiders onze liefde voor de levende natuur hebben  geproefd en dat er een vonkje van overspringt. De reacties die we na afloop van het instuifteam kregen waren positief: ze vonden het leuk, leerzaam en willen een vervolg. De NLGR vindt: “Zorg voor de natuur en landschap in onze gemeente is ons gezamenlijke belang!” Zij wil daar graag iedereen- jong en oud- bij betrekken. Deze keer waren de jongeren aan de beurt.

Jan Weterings

 

Word ook lid!

Word lid van de Natuur- en Landschapsvereniging Gilze en Rijen