D’n Steenakker

Bij vergunningverlening wordt er altijd gestreefd naar compensatie op de plek of in de buurt van de gekapte bomen. Dat lukt zelden. Er komt altijd minder terug dan er stond.
Voor grote projecten is compensatie in het buitengebied gangbaar. Bijvoorbeeld de gemeente koopt een perceel landbouwgrond en plant het vol met rijen boompjes. Klaar! Geen omkijken meer naar! Natuurlijk hebben dat soort bosjes wel natuurwaarde, maar in het dorp heb je daar weinig aan.

Aanplant aan de randen van de bebouwde kom, is dan een goed alternatief. In 2016 hebben NLGR en Kern ’75 daarvoor een plan ontwikkeld dat door de raad vervolgens is goedgekeurd. Er wordt over ‘Kwaliteitsgroen’ gesproken om aan te geven dat het om meer gaat dan het zuiver kwantitatief compenseren van gekapte bomen. Er worden hogere eisen gesteld aan natuurwaarden maar, gelet op de locatie, ook aan de belevingsmogelijkheden.

In het plan ‘Kwaliteitsgroen in de gemeente Gilze en Rijen’ worden 8 mogelijke plaatsen voor kwaliteitsgroen aangegeven. Plan 5, ‘Veldstraat’ in Gilze’ was slechts en proefproject op relatief kleine schaal: de rand van een industrieterrein.

Plan 3, ‘Ridderstraat’ eveneens in Gilze, is, met haar oppervlakte van 2,5 hectare, groot! Een klassiek park met gladgeschoren gazon past daar uiteraard niet. Het ontwerp van tuin- en landschapsarchitect Barbara Roozen voorziet in een lichte glooiing in het landschap met, op een heuvel een Pieterboom. Een verwijzing naar de oude ‘processieboom’ die hier in de buurt stond.

Veel bloemrijk grasland. En veel bomen! Veelal van de eerste categorie en in een gemengde samenstelling. Veelal inheems, maar bewust ook bomen die je niet direct inheems kunt noemen. Dit om de uitdaging en de beleving te vergroten. Verder fruitbomen, bomen die aansluiten op de aanplant bij ‘Water aan de Warande’, een voedselbos en een bloemrijk grasland. Wandelpaden (met halfverharding) leiden door het park. En met verlichting die op tijd weer uitgaat.

Als zich ‘beheerkandidaten’ aandienen, is ook een kippenren mogelijk evenals een kleine moestuin of een uitbreiding van de al aanwezige skatebaan.
Beoogde realisatie: 2019 grondwerk en in het najaar aanplant bomen, 2020 volgt afronding aanleg en inrichting.

Word ook lid!

Word lid van de Natuur- en Landschapsvereniging Gilze en Rijen