Bosjes en overhoekjes

Op het grondgebied van Gilze en Rijen liggen verschillende kleine bosjes. Je kunt het ook overhoekjes noemen omdat ze er soms zo ‘overgeschoten’ bij liggen. Een aantal is in het bezit van bijvoorbeeld Staatsbosbeheer of van particulieren. Een flink aantal wordt door de gemeente beheerd.

Bosjes en overhoekjes

Stageopdracht

De gemeente laat in het kader van een stageopdracht momenteel de natuur(lijke) terreinen in beeld brengen die ze bezit. Bij herhaling brengt de NLGR het belang van deze kleine elementen onder woorden. Het zijn stapstenen die gezamenlijk de verbindingszones vormen voor soorten die anders door hun geïsoleerde positie zouden uitsterven. De ‘bosjes’ liggen veelal in het buitengebied. Voorbeelden zijn het bosje op Midden Brabant Poort en het overhoekje dat ten oosten van industrieterrein Haansberg ligt.

Beheerplan

De NLGR gaat de gemeente helpen bij het opstellen van een beheerplan van deze kleine gebieden. Het verbeteren van de natuurlijke kwaliteit van de hoekjes is daarbij het uitgangspunt. Bij elk beheerplan zullen de al aanwezige beplanting  en de bijzondere elementen (zoals een poel) de basis zijn. De mogelijkheid bestaat dat de NLGR in de toekomst een bijdrage aan het onderhoud gaat leveren.

Word ook lid!

Word lid van de Natuur- en Landschapsvereniging Gilze en Rijen