Bird Watching

Bird Watching op terrein van Golfclub Toxandria in Molenschot

Vogels horen tot onze woon- en leefomgeving, hun bewegingen en gedragingen zijn spectaculair om te zien. Vogels maken blij. Ze horen er gewoon bij in park en plantsoen en ver daarbuiten: op het platte land en in de natuur.

Huismus birdwatching

Het observeren van vogels

Birdwatching of birding is in Engeland al in de 18e eeuw ontstaan, vrij vertaald uit het Engels: “het observeren van vogels als een recreatieve activiteit”. Met het blote oog en met als hulpmiddel een vogel – of verrekijker vogels observeren en op naam brengen. Zeker zo belangrijk is het kunnen horen van elk specifiek geluid dat een vogel maakt: voor vogelkenners c.q. ornithologen de manier om de betreffende vogel op naam te selecteren.

Paaszaterdag 19 april 2014 was dit jaar de vastgestelde datum door de Nederlandse Golf Federatie voor de jaarlijkse vogel telling op de aangesloten golfterreinen. De werkelijke tel resultaten gaan naar Sovon Vogelonderzoek Nederland als bijdrage aan het wetenschappelijk onderzoek naar vogels. Vogelbescherming Nederland is een natuurorganisatie die al meer dan 100 jaar voor de belangen van vogels en hun leefgebieden opkomt. Op het Toxandria Golfterrein heeft de vogel telling plaats gehad tussen c.a. 06.00 uur en 08.15 uur; ‘s morgens vroeg zijn de vogels het actiefst en valt er dus het meest te tellen.

 

 

Vogel telling bij Toxandria

Dit jaar hebben zes leden/vrijwilligers en vogelkenners van de Natuur- en Landschapsvereniging Gilze en Rijen (NLGR) mee gedaan met de vogel telling bij Toxandria. Daarnaast waren er twee leden/vrijwilligers en vogelspecialisten van de Westbrabantse Vogelwerkgroep aanwezig die mee deden. Enkele Toxandria leden en – Greenkeepers gingen vooral mee ter lering en als recreant. Bij het fraaie Toxandria – clubhuis vertrokken we al tijdens de ochtendschemering als twee gescheiden groepen die elk een helft van het golfterrein ging bewandelen om er de vogels te kunnen observeren en tellen. De weersomstandigheden waren tijdens de tel acties redelijk maar best nog fris, op de buienradar was omstreeks 06.15 uur te zien dat een regenbui in de nabije omgeving ons rakelings passeerde.

Rondom de klok van zeven uur zagen we even de zon opkomen maar hij liet ons weer gauw in de steek. Het was heerlijk om op fraaie groene met bomen en struiken omzoomde rustige en glooiende golfterrein te zoeken naar vogels en vogelgeluiden. De merels, kool- en pimpelmezen, zwartkop en boomklever alsmede de kraaien waren deze morgen het meest te horen. Aan het einde van de wandeling bleek, dat de beide groepen elk als resultaat 31 verschillende soorten vogels had geteld: hoe bestaat het! Na de uitwisseling van elkaars gegevens bleek het totale werkelijke tel resultaat 37 stuks verschillende soorten vogels. Ten opzichte van vorig jaar toen er 38 stuks zijn geteld is het resultaat nagenoeg gelijk. We hoeven ons nog geen ernstige zorgen te maken over de vogelstand bij Golfclub Toxandria. Als vogels ontbreken, of als het ze slecht gaat, moeten we ons zorgen maken. Vogels vertellen iets over ons leefmilieu, hoe gezond en vitaal onze leefomgeving is.

De afsluiting van de vogeltelling vond plaats in het clubhuis van Toxandria waar de vogeltellers naar hartenlust gebruik maakte van de uitgebreide ochtend lunch en de tel resultaten werden besproken.

Jan Weterings

Word ook lid!

Word lid van de Natuur- en Landschapsvereniging Gilze en Rijen