Projecten

De NLGR voert zelf projecten uit of wordt door andere partijen bij projecten betrokken. Hieronder een actueel overzicht. De foto’s zijn afkomstig van verschillende NLGR-leden. In een enkel geval gaat het om een bewerkte foto.

Nationale Boomfeestdag in Molenschot

Nationale Boomfeestdag in Molenschot

Op woensdag 18 maart werd in ons land de 59ste editie van de Boomfeestdag gevierd met als thema “Bomen en Water”. Een meer dan actueel thema en dat niet alleen vanwege de Waterschaps-verkiezingen die ook op deze datum werden gehouden.

Laatste Werkochtend van het seizoen

Laatste Werkochtend van het seizoen

Kleine natuurhistorische landschapselementen zijn ecologisch heel belangrijk, ze bevorderen biodiversiteit en verfraaien onze woonomgeving. De Natuur- en Landschapsvereniging Gilze en Rijen (NLGR) maakt er werk van om ze in goede staat te kunnen behouden.

Bird Watching

Bird Watching

Vogels horen tot onze woon- en leefomgeving, hun bewegingen en gedragingen zijn spectaculair om te zien. Vogels maken blij. Ze horen er gewoon bij in park en plantsoen en ver daarbuiten: op het platte land en in de natuur.

Instuif Gilze

Instuif Gilze

Woensdagmiddag 2 april 2014 waren drie natuurgidsen van de Natuur- en Landschapsvereniging Gilze en Rijen (NLGR) al om 13.00 uur in “De Schakel” aanwezig ter voorbereiding voor de natuurmiddag voor de 38 aangemelde Instuifkinderen.

Nestgelegenheid

Nestgelegenheid

In 2008 zijn we met ons eerste project gestart , “Honderd kasten voor de honderd-dagen-vogel”. Er zijn in de gehele gemeente speciale nestkasten opgehangen om de gierzwaluw aan onderdak te helpen.

Proefbermen

Proefbermen

De NLGR beheert al sinds 2009 een vijftal proefbermen (elk 200 m.) in het Rijens Broek. Deze bermvakken zijn de voorbije vijf jaren ecologisch, dus duurzaam onderhouden.

Overleg ZLTO

Overleg ZLTO

De NLGR streeft naar een breed overleg met zoveel mogelijk partijen die alles van doen hebben met de gemeente Gilze en Rijen. Tot die partijen behoren bijvoorbeeld Waterschap Brabantse Delta, Defensie en Staatsbosbeheer.

Bosjes en Overhoekjes

Bosjes en Overhoekjes

Op het grondgebied van Gilze en Rijen liggen verschillende kleine bosjes. Je kunt het ook overhoekjes noemen omdat ze er soms zo ‘overgeschoten’ bij liggen. Een aantal is in het bezit van bijvoorbeeld Staatsbosbeheer of van particulieren. Een flink aantal wordt door de gemeente beheerd.

Ruimtelijk Visie

Ruimtelijk Visie

Het college van de gemeente Gilze en Rijen heeft een ‘Ruimtelijke visie bedrijventerreinen De Haansberg en Broekakkers’ vastgesteld. Voor het opstellen van deze visie was onder andere advies gevraagd aan de NLGR. De NLGR heeft uiteraard het belang van groen benadrukt.

Ateliermiddag

Ateliermiddag

Ateliermiddag voor medewerkers van de gemeente
Na een inleiding, die verzorgd werd door Paul van Wielink (De Kaaistoep, Tilburg), gingen de aanwezige ambtenaren in groepen aan de slag met een opdracht.

Word ook lid!

Word lid van de Natuur- en Landschapsvereniging Gilze en Rijen