Projecten

De NLGR voert zelf projecten uit of wordt door andere partijen bij projecten betrokken. Hieronder een actueel overzicht. De foto’s zijn afkomstig van verschillende NLGR-leden. In een enkel geval gaat het om een bewerkte foto.

Wouwerbeekvallei

Wouwerbeekvallei

Natuurlijke inrichting van de Gilzewouwerbeek: 8000 meter aan kansen.

Burgerinitiatief samenwerkingsverband NLGR met Uilenwerkgroep en Akker- en weidevogelgroep

Al in 2010, toen het eerste plan op tafel kwam voor nieuwbouwprojecten aan de zuid-west-dorpsrand van Gilze, was het duidelijk. Deze nieuwbouwplannen zouden het biotoop van met name kerk- en steenuilen zeker in gevaar brengen. We wisten dat we hierop tijdig moesten anticiperen. Daarom zijn we op zoek gegaan naar versterking van het biotoop in aangrenzend, landelijk gebied. Met name langs de loop van de Gilzewouwerbeek.
Lees meer door op de foto te klikken.

D'n Steenakker

D'n Steenakker

Aanleg van een parkbos van 2,5 hectare tegen de dorpsrand van Gilze aan.

Burgerinitiatief: Een samenwerkingsverband van NLGR met Kern ’75 en landschapsarchitect Barbara Roozen

Een telkens terugkerend probleem is de compensatieplicht die gekoppeld is aan kapvergunningen voor bomen. Met name in onze dorpskernen speelt dat ons parten. Het gevaar dreigt dat de bebouwde woonkernen daardoor structureel groen verliezen. En dat terwijl juist nu, binnen de klimaatdiscussie, vaak gesproken wordt over hittestress.

Lees meer over dit project door op de foto te klikken.

Bird Watching

Bird Watching

Vogels horen tot onze woon- en leefomgeving, hun bewegingen en gedragingen zijn spectaculair om te zien. Vogels maken blij. Ze horen er gewoon bij in park en plantsoen en ver daarbuiten: op het platte land en in de natuur.

Bosjes en Overhoekjes

Bosjes en Overhoekjes

Op het grondgebied van Gilze en Rijen liggen verschillende kleine bosjes. Je kunt het ook overhoekjes noemen omdat ze er soms zo ‘overgeschoten’ bij liggen. Een aantal is in het bezit van bijvoorbeeld Staatsbosbeheer of van particulieren. Een flink aantal wordt door de gemeente beheerd.

Word ook lid!

Word lid van de Natuur- en Landschapsvereniging Gilze en Rijen