Partners

www.brabantwater.nlBrabant water

Brabant Water levert water uit de beste bronnen. Zij doen er daarbij alles aan om dat ook voor de toekomst veilig te stellen. Daarom zorgen ze goed voor onze waterwingebieden. De producten en diensten bieden zij op een hoog niveau aan. Klantgericht, kostenbewust, met moderne techniek en actieve zorg voor de omgeving.

In samenspel met anderen leveren zij een herkenbare bijdrage aan de maatschappelijke waarden van water in al zijn facetten. Duurzaamheid, gezondheid en veiligheid zijn belangrijke thema’s. Bij dit alles zien zij hun medewerkers als belangrijke ambassadeurs in een wereld om water.

www.ontdekgilzerijen.nl

Onze mooie gemeente ligt tussen Breda en Tilburg en is goed bereikbaar via de A27, de A58 en met de trein. De gemeente bestaat uit vier kernen, die alle rondom vliegbasis Gilze-Rijen liggen: Gilze, Rijen, Molenschot en Hulten. Dat hier veel te ontdekken valt, wil de Lokale Toeristische Adviesraad graag laten zien, bijvoorbeeld in het magazine Ontdek Gilze Rijen.

www.brabantsedelta.nl

Waterschap Brabantse Delta zorgt voor veilige dijken en kades, zuivert rioolwater, verbetert en bewaakt de kwaliteit van het oppervlaktewater en regelt de hoogte van het water in Midden- en West-Brabant. Bij de uitvoering van deze taken werken zij samen met inwoners, agrariërs, bedrijven, overheden, onderwijsinstellingen of andere organisaties. Hierbij houden ze rekening met de belangen van de samenleving en bereiden zich voor op toekomstige ontwikkelingen.
Veiligheid én schoon en voldoende water is voor iedereen belangrijk. Het Waterschap zorgt dat het niet te nat wordt. Of juist te droog. Hier zet waterschap Brabantse Delta zich iedere dag voor in met oog op de toekomst. Het werkgebied kent ruim 800.000 inwoners, 21 gemeenten en zo’n 25.000 bedrijven in Midden- en West-Brabant. Het is voor het waterschap een grote uitdaging om de belangen van inwoners, bedrijfsleven, landbouw, recreatie, natuur en stadsleven met elkaar te verenigen. Het waterschap werkt daarbij samen met inwoners, agrariërs, bedrijven, overheden, onderwijsinstellingen of andere organisaties. Water is van ons allemaal!

www.gilzerijen.nl

Gemeente Gilze en Rijen. Gilze en Rijen is een gemeente van bijna 26.000 inwoners en bestaat uit vier kernen Gilze, Rijen, Molenschot en Hulten. De vier kernen liggen in een groene omgeving waar veel fiets- en wandelmogelijkheden zijn

www.ivn.nl

Instituut voor natuurreductie en duurzaamheid. IVN werkt aan een duurzame samenleving. Het idee is dat de betrokkenheid bij de natuur, duurzaam handelen stimuleert. Daarom laat IVN jong tot oud de natuur van dichtbij beleven

www.staatsbosbeheer.nl

Missie; Wij, de medewerkers van Staatsbosbeheer, beschermen en ontwikkelen het kenmerkende groene erfgoed van Nederland. Wij zijn er op gericht dat huidige en toekomstige generaties de vele belangrijke waarden van natuur kunnen beleven, in balans met het duurzaam benutten van onze gebieden met de samenleving. Groen erfgoed; Staatsbosbeheer beheert 265.000 hectare bos, natuur en landschap, 1900 gebouwen en een infrastructuur van duizenden kilometers aan paden en wegen. De organisatie biedt werk aan 1.000 professionals, wordt ondersteund door ruim 5.000 vrijwilligers en ontvangt jaarlijks miljoenen bezoekers. Als maatschappelijke onderneming streeft Staatsbosbeheer hierbij naar grote betrokkenheid van burgers, bedrijven en maatschappelijke organisaties. Met ziel en zakelijkheid; Toen Staatsbosbeheer in 1899 werd opgericht, was er in ons ontboste land vooral grote vraag naar hout. In de loop van de tijd heeft Staatsbosbeheer andere en nieuwe taken erbij gekregen. Anno nu maken we het mogelijk dat huidige en toekomstige generaties van onze natuur kunnen genieten. Dat doen we duurzaam, met passie, en met oog voor een bedrijfsmatige en professionele organisatie. Met ziel en zakelijkheid dus. En samen met de samenleving.

www.schaepsdyck.nl

Unieke melk- en kaasboerderij. Hier kun je kennis maken met het buitenleven en het schapenbedrijf in de vorm van leerzame workshops, educatielessen en inspirerende rondleidingen.

www.groenendoen.nu

Groen en Doen gelooft in samen werken aan een mooi landschap. Groen en Doen is een programma van het ministerie van EZ en stimuleert en ontwikkelt vrijwilligerswerk op het gebied van natuur- en landschapsbeheer en groen in de stad.

Word ook lid!

Word lid van de Natuur- en Landschapsvereniging Gilze en Rijen