Over wantsen maar ook over onze basiskwaliteit van leven

Is de graphasoma lineatum mooier dan de vuurwants? Dat durf ik niet te zeggen. De tekening op de vleugels van de vuurwants lijkt op een traditioneel Afrikaans masker. De tekening op de vleugels van de grapha doet me denken aan een Italiaans voetbalshirt. Ik begin over de grapha, omdat ik die enkele weken geleden voor het eerst van mijn leven zag. Ze zaten massaal op een plant in een tuin. Op wilde peen wel te verstaan, een plant die dit jaar uitbundig heeft gebloeid in onze bermen. 

Mijn insectengids meldt over de graphasoma lineatum:onmiskenbare soort door de typische roodzwarte strepentekening. Zeldzaam in Nederland; algemener in de Belgische Ardennen. Het is dus een wants die door het veranderende klimaat langzaam maar zeker noordwaarts trekt. Een weg die ook de eikenprocessierups is gegaan.

Mijn gids meldt voor Nederland 61 soorten wantsen. Veel diversiteit dus. Vaak maken mensen als eerste kennis met de groene stinkwants. Komt veel voor in bomen, o.a. berkenbomen, en op struiken met name braamstruiken. Deze wants verspreidt een geur die je best stank mag noemen. Hij is overigens familie van de grapha dus ook een schildwants.
We kennen in onze lokale ‘beneluxomgeving’ alleen al 35000 soorten insecten. Wereldwijd gaat het over miljoenen. Nog wel!!!!

Basiskwaliteit

De veelzeggende sterfte onder de insecten brengt de basiskwaliteit van ons leven in gevaar. Wetenschappers melden dat het tempo waarin insecten verdwijnen 8x sneller gaat dat de sterfte onder zoogdieren. Of het nu om een verlies van soorten gaat of om een verlies van aantallen. In beide gevallen zijn de gevolgen uiteindelijk dramatisch. Heel veel diersoorten zijn bijvoorbeeld afhankelijk van insecten. Een echte zaadeter als de koolmees voert zijn jongen in de broedtijd insecten. Eigenlijk doen alle vogelsoorten dat. Het verdwijnen van insecten veroorzaakt dus direct het verloren gaan van de vogelstand. En al die soorten zijn raderen in het grote netwerk. Dat beseffen we weer als we plots ontdekken dat het bijvoorbeeld juist die mezen zijn die ons kunnen helpen bij het bestrijden van de eikenprocessierups.

De kern van het probleem met insecten is overigens dat er een heleboel oorzaken zijn. Met een insectenhotel plaatsen ben je er niet, Doe er dan een bloemrijke berm bij, maar dan ben je er nog niet. De al genoemde wetenschappers benadrukken dat we de kwaliteit van onze hele omgeving op orde moeten brengen. In natuurgebieden maar ook in het landelijk gebied en ook in de stad. Afkopen met ‘n vlinderidylle, helpt niet meer. We moeten onze verantwoordelijkheid nemen voor de basiskwaliteit van leven en niet meer wegkijken.

Foto’s: Cinthie van Riel, Will van Riel, tekst: Will van Riel