Lidmaatschap

Waarom wij u graag als lid verwelkomen

Als lid van de NLGR wordt u op de hoogte gehouden van alle ontwikkelingen op het gebied van natuur en het landschap die binnen onze gemeente plaats vinden en waar wij ons voor inzetten tot behoud of verbetering ervan. In de huidige periode van crisis en economische achteruitgang heeft natuurbeleid minder aandacht. Investeringen in natuurverbetering zijn echter belangrijk voor het behouden en versterken van een aangename en gezonde leefomgeving. Bedreigingen voor onze leefomgeving willen wij voorkomen of tegenhouden, eventueel gezamenlijk met gelijkgestemde belanghebbenden. Een grote vereniging kan een grotere vuist maken. Hiervoor hebben wij meer leden, u dus, nodig.

De contributie van onze vereniging bedraagt slechts € 10,00 per persoon per jaar. Een gezinslidmaatschap bedraagt € 15,00. Een hogere bijdrage is op vrijwillige basis uiteraard welkom. Het biedt ons financiële armslag om nóg meer activiteiten te organiseren.

Wilt u lid worden, dan kunt u zich aanmelden via het contactformulier. Na aanmelding via onderstaand formulier ontvangt u een brief met inschrijfformulier. Pas nadat u dit formulier ingevuld heeft terug gestuurd, is uw lidmaatschap definitief.

Wij hopen u als lid te mogen bijschrijven bij de Natuur- en Landschapsvereniging Gilze en Rijen!

Het verenigingsjaar loopt van 1 juli tot en met 30 juni. Opzeggen van het lidmaatschap kan tot 1 juni van het desbetreffende jaar.

    Word ook lid!

    Word lid van de Natuur- en Landschapsvereniging Gilze en Rijen