Het ontstaan van de NLGR

Het idee om een natuurvereniging in de gemeente Gilze en Rijen op te richten werd medio 2006 geboren. Tijdens enkele bijeenkomsten over groenonderwerpen, die door de gemeente waren georganiseerd, bleek namelijk dat individuele inbreng van de aanwezigen redelijk eenvoudig terzijde geschoven werd. Om écht gehoord te worden én omdat er door de gemeente enkele beleidsplannen werden opgesteld (landschapsontwikkelingsplan, bermbeheerplan en slotenbeheerplan) moest men dus gezamenlijk optreden. In de maanden erna werden door de initiatiefnemers Guus van Roozendaal en Sjoerd Borst in enkele artikelen in het Weekblad Gilze en Rijen alle mensen opgeroepen om dit idee vorm te geven. En niet alleen natuurminnende mensen, ook mensen van maatschappelijke organisaties en andere verenigingen die zich bezighielden met natuurprojecten werden opgeroepen om lid te worden van één overkoepelende natuurvereniging in de gemeente Gilze en Rijen.

Word ook lid!

Word lid van de Natuur- en Landschapsvereniging Gilze en Rijen