Over NLGR

Een natuurlijk Gilze en Rijen, ons aller belang

Leven in een groene en natuurlijke omgeving draagt dat bij tot een gelukkig leven. De gemeente Gilze en Rijen, ingeklemd tussen de stedelijke gebieden van Tilburg en Breda, herbergt nog diverse waardevolle groene gebieden met levende natuur die het beschermen waard zijn. Deze gebieden bevinden zich zowel in onze kernen (Gilze, Hulten, Molenschot, Rijen) alsmede in het omringende buitengebied. Met name de natuurbeleving, die bijdraagt aan innerlijke verrijking en levensvreugde van veel mensen, maakt dit gebied prachtig.

Natuurbeleving is evenwel afhankelijk van een paar factoren. De eerste factor is persoonlijk: wil je echt genieten van de natuur, dan moet je er voor open staan om de mooie dingen te willen zien. De tweede factor is gemeenschappelijk: de aanwezigheid van natuur is geen automatisme en er dient voldoende aandacht te zijn om het te behouden en waar het kan te versterken

Het ontstaan van Natuurlijk Gilze Rijen

Het idee om een natuurvereniging in de gemeente Gilze en Rijen op te richten werd medio 2006 geboren. Tijdens enkele bijeenkomsten over groenonderwerpen, die door de gemeente waren georganiseerd, bleek namelijk dat individuele inbreng van de aanwezigen redelijk eenvoudig terzijde geschoven werd. Om écht gehoord te worden én omdat er door de gemeente enkele beleidsplannen werden opgesteld (landschapsontwikkelingsplan, bermbeheerplan en slotenbeheerplan) moest men dus gezamenlijk optreden. In de maanden erna werden door de initiatiefnemers Guus van Roozendaal en Sjoerd Borst in enkele artikelen in het Weekblad Gilze en Rijen alle mensen opgeroepen om dit idee vorm te geven. En niet alleen natuurminnende mensen, ook mensen van maatschappelijke organisaties en andere verenigingen die zich bezighielden met natuurprojecten werden opgeroepen om lid te worden van één overkoepelende natuurvereniging in de gemeente Gilze en Rijen.

Wanneer is Natuurlijk Gilze Rijen opgericht?

De vereniging in oprichting werd een feit en officiele oprichting was in december 2006 werd de vereniging actief in de vorm van een natuurvereniging in oprichting als een groep van 18 mensen met elkaar afspreekt om via mail met elkaar in contact te staan over beleidszaken binnen de gemeente Gilze en Rijen. De Natuur- en Landschapsvereniging Gilze en Rijen was geboren. Op 20 mei 2011 is de vereniging in oprichting dan inmiddels uitgegroeid naar een vereniging met ruim 50 leden, door het verlijden van de akte van oprichting bij de notaris een vereniging geworden met volledige rechtsbevoegdheid.

Wie zijn wij en wat is ons doel?

De Natuur- en Landschapsvereniging Gilze en Rijen (NLGR) streeft naar behoud en verbetering van natuur en het landschap in onze gemeente. Dit doen wij door in overleg te gaan met andere partijen zoals de Gemeente, de ZLTO, Staatsbosbeheer, Defensie en het Waterschap. De NLGR zal steeds het belang van natuur en landschap met kracht van feitelijke argumenten verdedigen en onder de aandacht brengen.

Onze natuurgidsen gaan op uitnodiging van basisscholen met de kinderen naar bos en veld om hen kennis te laten maken met de levende natuur en de vele natuurverschijnselen. Op verzoek van clubs of verenigingen leiden onze natuurgidsen groepen rond in bos- en natuurgebieden.

Meer weten over..

Werkgroepen

Meer weten over..

Lidmaatschap

 

Word ook lid!

Word lid van de Natuur- en Landschapsvereniging Gilze en Rijen