Opening Week van de Duurzaamheid

Onder grote belangstelling is op zaterdag 6 oktober de Week van de Duurzaamheid geopend. Het is half elf in de ochtend. Zo’n vijftig belangstellenden, bijna allemaal op de fiets, hebben zich verzameld op het melkveebedrijf Van Poppel in Molenschot aan de Lijndonk. We beginnen met koffie en thee, koekje en een gezellig praatje. Dan neemt Frans Seelen het woord en heet eenieder van harte welkom.

Twee heel bijzondere zaken staan op het programma. Wethouder Ariane Zwarts krijgt het woord. Zij zet Guus van Roozendaal en Frans Seelen in het zonnetje voor hun inzet. Dan is Jack van Poppel aan de beurt. Sinds kort wekt hij zijn eigen energie op. Via een ingewikkeld procedé wordt koemest en ander biologisch afval omgezet in elektriciteit en warmte. Deze oude Brabantse melkveehouderij, inmiddels runt de 17e (!) generatie het bedrijf, voorziet nu volledig in zijn eigen energiebehoefte. En alles wat overblijft gaat het net op. Voor ons allemaal. Het probleem mestoverschot is nu verworden tot een stabiele leverancier van schone en groene energie. Duurzaamheid in de praktijk.

En dan is daar punt twee van vanochtend, het Fietsommetje Duurzaamheid. Een prachtige route door onze vier dorpskernen en het ommeland. Ruim dertig kilometer lekker peddelen, waarbij het ene na het andere duurzame project langs komt. Een nul-op-de-meter-huis, tijdelijke natuur, fruitbomen, velden vol Olifantsgras en nog veel meer. De Week van de Duurzaamheid is gestart.