Nieuwe wetgeving

Over de nieuwe natuurwet, de bijenorchis en toch ook weer bomen

Al wie voor mijn voeten loopt ..

‘Veel trotser zijn we op de aanwezigheid van de bijenorchis (categorie 2 beschermd)’ Dat schreef ik in november 2012. We zijn nog trots op de aanwezigheid van de bijenorchis in onze gemeente, maar die toevoeging ‘beschermd’ klopt helaas niet meer. Tenminste niet meer met ingang van 1 januari 2017. Dan treedt de Nieuwe Natuurwet in werking. Die wet gaat drie bestaande wetten vervangen o.a. de Flora- en faunawet. Op zich is dat prima. Het stoort me wel dat de overheid ook hierbij haar verantwoordelijkheid bij een andere partij over de schutting gooit. Ze heeft bij het aannemen van de wet de verantwoordelijkheid om te bepalen wat wel en niet mag, doorgeschoven naar de provincies.
De toelichting zegt dat burgers en bedrijven makkelijk en snel moeten weten of ze de natuur mogen beschadigen. Waarom dat snel moet, snap ik niet. Het lijkt me vooral van belang dat dit zorgvuldig gebeurt…. want mensen zijn mensen en die willen regels graag naar hun hand zetten. Allemaal prachtig die natuur, maar als je voor mijn voeten loopt, dan krijg je ‘un schup’.
De wet moet zorgen voor een ‘breed draagvlak voor natuur in Nederland, met een goede bescherming van de biodiversiteit en tegelijkertijd ruimte om te ondernemen.’ En dan staat er nog iets over hoe natuur- en landschapswaarden bijdragen aan een mooi en authentiek Nederland. Probleem is echter dat die waarden nooit in baar geld worden uitgedrukt. Dat gebeurt wel met dat ‘economisch’ en maatschappelijk ondernemen van mensen.
Een voorbeeld! We zijn een herdenkingsboom kwijt. Hij stond bij De Brakken. We waren ervan overtuigd dat zeker zo’n boom beschermd is. Niet dus. Men had niet zoveel met deze boom en wilde liever gewoon lekker met nieuwe aanplant beginnen. Geen haan die om bescherming en handhaving kraaide! Niemand die de waarde van de verdwenen boom in harde euro’s heeft omgezet.

Biodiversiteit

‘Een diversiteit aan soorten dieren en planten is belangrijk voor de natuur.’ Als je dit schrijft, verwacht ik dat het aantal beschermde soorten toeneemt. Laten we eens kijken hoe dit voor de orchideeën uitpakt. Niet de orchideeën in uw vensterbank maar de planten die, ook in onze gemeente, groeien in bermen, langs sloten, op industrie- en sportterreinen. De bijenorchis bijvoorbeeld.
De huidige wet beschermt 40 verschillende orchissoorten. Even kijken wat de nieuwe wet doet: 10 soorten! En inderdaad de bijenorchis ontbreekt. Waarom? Dat is gissen. Mogelijk komt het omdat deze orchidee de enige is van de 40 soorten die het de laatste jaren met name in bermen wat beter doet. Dit komt vooral door het ecologisch bermbeheer dat ook onze gemeente toepast. Je gaat toch zo’n broos herstel niet onmiddellijk in de knop breken!

‘Natuur’ en ‘stenen’
De bomen aan de Lange Wagenstraat in Gilze, die eerst gekapt zouden worden, zijn uiteindelijk behouden. De nieuwbouwwoningen zijn een beetje opgeschoven. De NLGR vindt niet dat hier ‘groen’ van ‘rood’ wint. Daar streven we niet naar. De beste ruimte voor iedereen en alles. Maar als je vanwege het kostenplaatje een bepaald aantal huizen wilt realiseren, dan moet je ook het groene kapitaal berekenen dat je bij mogelijke kap vernietigt. Daarom had de wet veel meer soorten en waardevolle natuur moeten beschermen. Nee, ik geloof niet dat deze wet voor een breder draagvlak gaat zorgen. Ik geloof wel dat de bewoners in de nieuwbouwhuizen naast de behouden bomen, in de zomer in de kamers aan de noordkant lekker fris slapen en in de winter beschermd zijn tegen de snijdende wind uit het noordoosten.