Informatieavond Ecologische verbindingszone de Boomkikker Breda – Fase III

Op dinsdagavond 30 oktober 2018 organiseren waterschap Brabantse Delta en gemeente Breda een informatieavond over fase III van de ecologische verbindingszone (EVZ) de Boomkikker Breda. Tijdens deze avond wordt het project toegelicht.

Ecologische verbindingszone Boomkikker

Zeven partijen slaan de handen ineen om een ecologische verbindingszone (EVZ) voor de boomkikker te realiseren. De Molenschotse Heide wordt verbonden met de Chaamse Bossen waardoor de boomkikker via Breda van Gilze en Rijen naar Alphen en Chaam kan trekken en terug. De EVZ wordt een natuurlijk ingerichte zone van 25 á 30 meter breed met een totale lengte van ruim elf kilometer.

Het project bestaat uit de aanleg en het omvormen van (verdroogde) poelen en het aanpassen van de zijwanden van de poelen. De zijwanden worden minder steil gemaakt waardoor er optimaal water ontstaat voor de voortplanting van de boomkikker. Het eindbeeld is een ecologische verbindingszone voor boomkikkers, maar ook voor onder andere dieren zoals libellen, dagvlinders, struweelvogels.

De EVZ maakt deel uit van het Natuurnetwerk Brabant, aangewezen door de provincie Noord-Brabant. Door de aanleg van de EVZ wordt de ecologie in de Baronie versterkt. Verder is de zone een belangrijke component voor de ecologische, landschappelijke en recreatieve waarden van de Baronie. Het project wordt mogelijk gemaakt subsidie vanuit het Groen Ontwikkeling Brabant (GOB) en door de Subsidieregeling Biodiversiteit en Leefgebieden bedreigde soorten  Provincie Noord-Brabant.

De benodigde gronden voor fase III van de zone zijn nog niet allemaal beschikbaar. De gemeente Breda kiest daarom voor een gefaseerde aanpak. Voor de reeds beschikbare gronden is een concept ontwerp projectplan opgesteld. Het projectplan Waterwet EVZ Boomkikker Breda fase III ligt vanaf 4 oktober ter inzage voor een periode van 6 weken. In deze periode is het mogelijk een reactie in te dienen op het plan.

Informatieavond

Waterschap Brabantse Delta en gemeente Breda geven meer uitleg over het project en de verdere procedure tijdens een informatieavond. Iedereen die geïnteresseerd is, is hiervoor uitgenodigd. De informatieavond is op dinsdag 30 oktober in Zalencentrum De Tussenpauze aan de Kerkstraat 10 in Bavel. De zaal is open vanaf 19.15 uur. Om 19.30 uur start het programma met een centrale uitleg over het project en het verdere verloop van de projectplan procedure. De avond eindigt om 21.30 uur.

Programma

19.30 uur – Aftrap dhr. Tom Rozendal (projectleider)
19.31 uur – Waterschapsbestuurder dhr. Hans Peter Verroen en wethouder dhr. Paul de Beer
19.41 uur – Dhr. Ben Crombaghs over de boomkikker
20.00 uur – Dhr. Merlijn Hoftijzer over het ontwerp
20.20 uur – Dhr. Peter Janssen (projectmanager waterschap) over de projectplan procedure
20.35 uur – Vragen
20.45 uur – Afronding