In mei is het echt voorbij, of toch niet

Geuzenpad klus2

Over planten, snoeien en ander werk in de natuur

Vloeken in de kerk

Geuzenpad klus2Nieuwsbrief 67 van de NLGR (te downloaden via de site natuurlijkgilzerijen.nl) deelt mee dat 12 maart j.l. het seizoen van de werkgroep ‘Werken’ van de NLGR voorbij was. De ‘handen-uit-de-mouwen-ochtenden’ van het seizoen 2015-2016 liggen dan achter ons. De laatste grote klus was het ‘opschonen’ van één van de eilanden in ‘Water aan de Warande’ in Gilze. Allereerst het deels verwijderen en snoeien van boompjes en struiken en daarna het verwerken van snoeihout in takkenrillen.

Het werk was echter niet gedaan. Er lag toen nog een behoorlijke stapel werkbriefjes op de plank. Zoveel zelfs dat we in april besloten hebben een ‘groene klussengroep’ in het leven te roepen. Deze groep, onder leiding van Guus van Roozendaal kon direct aan de slag.

Guus, geholpen door Sjoerd Borst (de man van de werkochtenden op zaterdag), heeft met zijn ploeg onderhoud gepleegd aan de fruitbomen langs de Geuzenpad. Deze fruitbomen waren kort daarvoor tijdens de snoeicursus door de broers Dilven keurig opgesnoeid. De ‘groene klussengroep’ heeft de beplanting rond de boompjes verwijderd en de vrijgemaakte boomspiegel gevuld met een mengsel van stalmest en compost. De perenboompjes bloeien volop. Ook vorig jaar droegen ze al wel bloem maar er kwam geen enkele peer aan. Niet zo vreemd want een fruitboompje in de tuin van een particulier heeft het (hopelijk) heel wat beter dan een boompje in de berm langs een zandpad in het buitengebied. Er zijn weinig mensen die ze daar een gietertje water komen geven. In de krant las ik, dat men in Tilburg een primeur denkt te hebben met een dit jaar aangeplante ‘snoepstraat’. Laat ze dat maar denken.
Er had nog een dood boompje vervangen moeten worden, maar nu nog fruitbomen planten in dit soort omstandigheden is eigenlijk vloeken in de kerk.

Een idylle

Warande klus1

Bij de plantgoedactie ging er wat mis. Door een onduidelijkheid in het formulier kregen enkele klanten veel meer planten dan de bedoeling was. En in dit geval betekende ‘krijgen’ ook ‘betalen’. De gemeente sprong bij, loste het probleem op en bood vervolgens de partij plantjes aan de NLGR aan: doe er iets goeds mee. Het toeval wil dat binnen de vereniging al ruim een jaar het idee leeft om enkele idylles voor bloembestuivers aan te leggen, met name voor vlinders en bijen. Voor één ervan hebben we ‘Water aan de Warande’ op het oog. De gemeente biedt aan in de buurt van de bijenstal wat vierkante meters zwart te leggen. Vervolgens poten enkele groene klussers daar de plantjes in de grond. Aan de zoekende gezichten op de foto is te zien, dat het nog niet zo eenvoudig is. Als deze plek geschikt blijkt voor een echte idylle, willen we die daar graag aan gaan leggen. De gemeente heeft feitelijk al goedkeuring verleend (toch?) en de imkers zullen ook geen bezwaar maken.

Guus zit overigens thuis bepaald geen duimen te draaien. In opdracht van de werkgroep ‘nestgelegenheid’ van de NLGR maakt hij een rustponton voor een aalscholver. Deze ponton komt in de grote waterplas van Water aan de Warande te liggen. Dat gebied is inmiddels uitgeroeid tot een educatieve toplocatie.

Hannie Schaftlaan

Hannie Schaftlaan klus3 De groene klussers hebben inmiddels ook de overhoeken bij de rotonde HannieSchaftlaan / Zwarte Dijk aangeplant met zwarte elzen en meidoorn. Rond de nog jonge struiken is een bloemrijk mengsel ingezaaid. De aanplant van de fruitboompjes aan de zijde van D’n Butter stellen we uit tot het najaar. We willen immers niet vloeken in de kerk. Het is nu al mei. Er komt nog een insectenhotel en in het najaar ook nog een bankje en een informatiebord over bloembestuivers.

De aanplant van de overhoeken wordt betaald door enerzijds de gemeente en anderzijds het Brabants Landschap ( subsidie uit de pot met Doebudgetten).
Laat ik niet vergeten dat de klussengroep ook bij de boomfeestdag present was. Binnenkort moet er in een bankje en een bord verplaats worden in het ommetje Klein Heike. Ook dat doet de klussengroep. Zin om mee te werken? Meld je aan via onze website.

Foto’s Frans Seelen