Het is ons probleem!

Over natuur en klimaatverandering in onze dorpskernen

Hoosbuien, donderslagen en windstoten

.  Ik zat op mijn kampeerstoeltje in de zon langs de Maas bij BlitterswijckUiteraard aan het water en natuurlijk in de uiterwaarde van de rivier. Thuis in Gilze kon de dakgoot van de schuur het regenwater niet verwerken. Het sloeg eroverheen. Kon ook niet snel genoeg langs de kantelramen. Het klotste naar binnen. Mos spoelde van de pannen en zorgde overal voor verstoppingen. In de regenput steeg het water tot aan de rand. Dat het klimaat aan het veranderen is, staat vast. Dat we er niet op berekend zijn ook. Dat we behoorlijk arrogant zijn eveneens, want wie kampeert of woont er nu in de uiterwaarde van een rivier?
We moeten ons niet af laten leiden door de discussie of misschien de natuur zelf ook wel bijdraagt aan deze klimaatverandering. Wetenschappers zijn het erover eens dat de mens in ieder geval grotendeels verantwoordelijk is voor de opwarming van de aarde. Wij mensen zijn de schuldigen en wij schieten er ons hachje bij in als we geen maatregelen nemen. Wij hebben eigenlijk zomer en winter een veel te dikke jas aan. En met ‘wij’ bedoel ik eigenlijk ‘de aarde’. Een dun jasje is noodzakelijk, anders hebben we het hier op aarde te koud. Dat door de natuur gemaakt dunne jasje van CO2 houdt de zonnewarmte vast. Sinds de beginjaren van de grote fabrieken in de 19e eeuw zijn we echter olie, gas en steenkool gaan verstoken als gekken. Daardoor komen er steeds meer broeikasgassen (zoals CO2) in de lucht. Hoeveel meer? 40% meer dan een paar eeuwen geleden. Gevolg: de jas wordt steeds dikker en de temperatuur op aarde stijgt. Deze klimaatverandering heeft rampzalige gevolgen als we op onze handen blijven zitten. De NLGR wil u ervan overtuigen dat een groene woonomgeving een bittere noodzaak is.

We leveren steeds in!

Er komt niet steeds meer natuur in Nederland. Er komt wel steeds meer steen, beton en asfalt. Tilburg gaat op termijn van heel Wijckevoort een industrieterrein maken. Het gat van Reef ligt straks tussen de fabrieken en kantoren. En aan de zuidzijde van de A58 heeft ook onze gemeente veel grond voor industrie gereserveerd.
Bovendien verdwijnt stukje bij beetje steeds meer kwalitatief groen uit onze woonkernen. Nooit komt er evenveel terug, voor wat er weggehaald wordt. De gemeente ziet geen ruimte om ter plekke te compenseren. Geen wonder dat het voorstel om dan maar aan de randen van de kernen groen te gaan compenseren in de commissie Ruimte ‘partijbreed’ positief werd ontvangen. Leg nog een ander initiatief langs de groene meetlat en het beeld is hetzelfde: 50 extra bomen wil de gemeente in de woonkernen planten. Bomen die groot en oud mogen worden. Het is een CDA-idee dat opgenomen is in het coalitieprogramma. De eerste publieke aanplant van beschermde platanen aan de Julianastraat was een droeve vertoning.
Bomen en struiken hebben een hoop nadelen: luizen, poepende vogels, schaduw, bladval, lastige wortels enzovoort. Allemaal waar, maar waarom willen we niet kijken naar de echte belangen. Bomen en struiken nemen CO2 op. Naarmate bomen ouder worden nemen ze juist meer CO2 op. Het kappen van een gezonde, grote boom kun je niet goedmaken met een klein jong boompje. Daarom is de NLGR tegen het kappen van gezonde bomen.
Voor het behoud van de groene bomenkamer rond ‘Achter de Hoven’ in Gilze verdient de gemeente een pluim. Uiteindelijk blijven veel bomen staan, zowel aan de Lange Wagenstraat als aan de Aalstraat. Toch leveren we ook hier weer per saldo in.

Naast CO2 ook ‘fijn stof’

Je kunt het niet zien maar het is er wel en het is heel slecht voor je gezondheid: ‘fijn stof’. Bomen vangen dat gemene goedje op. In een park met veel bomen is de lucht schoner dan in de straat waar veel auto’s rijden. Weten we hoeveel ‘fijn stof’ helikopters over onze woonkernen uitspugen?
Ook hier geldt dat gezonde grote bomen meer ‘fijn stof’ wegvangen dan de jonge, kleine aanplant.
Er zit wel een keerzijde aan. Als auto’s door een drukke straat rijden, waar aan beide zijden een dichte rij bomen staat met een gesloten bladerdek, dan blijft het ‘fijn stof’ juist onder dat bladerdek hangen. Welke bomen, denkt u, zijn de beste ‘fijn stof’- vangers: loofbomen of naaldbomen?
Laten we onverdroten verder gaan met het planten van bomen: voor uw gezondheid! En zeg niet: ‘Ik ben niet tegen bomen, maar wel tegen bomen voor mijn huis.’