Eind dit jaar zijn het er drie!

Klein Heike

Over Ommetje Klein Heike, Gilze

Op naar vier

Klein HeikeDe NLGR heeft in het programma van het vorige college op laten nemen: ‘Aanleg van ommetjes bij elke kern, eerste ommetje deze bestuursperiode’. Aan het eind van de raadsperiode 2010-2014 was het ommetje ‘Leemkuilen’ in Gilze gerealiseerd en was voor ommetje ‘Vijf Eiken’ in Rijen de kogel door de kerk. In het collegeprogramma van 2014-2018 staat ‘realisatie van ommetjes in Molenschot en Hulten, in navolging van de ommetjes in Gilze en Rijen’.

Begin 2015 zat het ommetje in Molenschot nog op slot en was ook het ommetje in Hulten o.a. door de aanpassing van de 282 op een zijspoor beland. Nu het jaar ongeveer voor de helft verstreken is, liggen de kaarten plots anders. We hebben nummer drie en zelfs ook nummer vier in het vizier.

Over boerenland

Het begon zo! In een nota van ‘Landschapsbeheer Nederland’ (2005) staat dat er in Nederland steeds meer gewandeld wordt. Er zijn prachtige routes voor lange afstanden uitgezet en je kunt heerlijk in natuurgebieden wandelen. ‘Echter, de wandelaar die direct vanuit de eigen woonplaats het buitengebied in wil, trekt aan het kortste eind. In de periode van de grote ruilverkavelingen (1950-1980) is ruim 30.000 kilometer aan onverharde paden over boerenland verdwenen. Even een ommetje maken is er niet meer bij.’ Daar komt nu langzaam maar zeker verandering in met ommetjes, klompenpaden en kuierlatenroutes.

Het buitengebied van Gilze en Rijen behoort tot de grote ruilverkavelingen. Groter, of beter gezegd ingrijpender dan in omliggende dorpen. Leg een kaart van voor de ruilverkaveling naast die van na de ruilverkaveling en je ziet dat nagenoeg alle tussendoorpaden verdwenen zijn. Dat speelt ons nu parten. Geen probleem om over openbare wegen te wandelen maar een onverhard pad, dat door het boerenland loopt, is nauwelijks te realiseren. Echter ook daarin komt nu langzaamaan verandering.

Kerend tijOmmetje Klein Heike

Een belangrijke motor voor de aanlag van o.a. ommetjes is geld: de subsidieregeling ‘Groen Blauw Stimuleringskader Noord-Brabant’, kortweg STIKA (2008). Jammer dat we in Gilze en Rijen met die regeling een valse start gemaakt hebben. Het gebied in de gemeente dat voor deze subsidies was aangewezen, was niet goed gekozen. In 2014 is het gebiedscontract aangepast. Die aanpassing gaf veldcoördinator Guust van der Steen ineens veel meer armslag. In het nieuwe gebied boeren ook veel meer agrariërs die oog hebben voor de veranderende omstandigheden. Zij zien wel brood in de reeks gesubsidieerde investeringen in het landschap: houtsingels, bosjes, akkerranden, poelen, knotbomen, struweelhagen en dus ook wandelpaden. Gevolg is dat we met ons derde ommetje voor het eerst een doorsteek door boerenland kunnen realiseren. Ommetje Kleine Heike vertrekt bij eetcafé D’n Brooij en gaat dan helaas over verharde openbare wegen (Chaamse weg, Langerijt Klein Heike, Hoogstraat en Bavelseweg). Maar met de foeilelijke A-58 in de rug gaan we dan van de Bavelseweg dwars door boerenland terug naar eetcafé D’n Brooij. We houden de door de ruilverkaveling getrokken rechte lijnen aan en lopen langs waterlopen die wei- en akkerlanden begrenzen. Heel erg graag willen we daar een enkele boom en wat struiken aanplanten om het wandelen voor mens en dier te veraangenamen. Uiteindelijk eindigen we waar we begonnen zijn: bij een horecagelegenheid. Handig voor ‘toeristen’.

Klein HeikeOmmetje ‘Kleine Heike’ wordt in het najaar aangelegd. We hopen dat wethouder Dols het wil openen. Op zijn glossy staat immers ‘Bourgondisch toerlezjoere in het groen’. Aan dat groen moeten we nog heel wat doen! We hopen 2016 te openen met de aanleg van het ommetje bij Molenschot.

Foto’s: Frans Seelen