Dwergvleermuis

dwergvleermuis

De afgelopen week heeft de werkgroep ‘Vlieghaai’ de winterverblijven van de vleermuizen op de vliegbasis geteld. Vleermuizen overwinteren in vorstvrije, vochtige ruimtes zoals bunkers. Daar heeft de vliegbasis er wel een paar van. Men telde in totaal 172 vleermuizen: grootoorvleermuis, watervleermuis en franjestaart.

Nieuw voor de werkgroep was de aanwezigheid van de dwergvleermuis. Dat is een vleermuisje van 3,5 tot 8,5 gram!

Met de vleermuizenkelder bij Water aan de Warande wil het maar iet lukken. Hier zijn nog geen vleermuizen geteld. Er is nog meer werk aan de winkel voor de ‘Vlieghaai’. De bosuil moet gecheckt worden. En, zoals u wellicht weet, huist er een das op de basis. Er wordt gewacht op het moment dat de vereniging ‘Das en Boom” extra camera’s komt hangen.