De beste NLGR-wensen voor 2017

Over stappen waarvan we hopen dat ze dit jaar gezet worden

Biodiversiteit We wensen …
dat het ons lukt om het verlies aan biodiversiteit in onze gemeente af te remmen. Dat mogen we bijvoorbeeld als geslaagd beschouwen als de enige populier die in de groene zone rond de voormalige sportvelden in Gilze staat, mag blijven staan. Het zou goed zijn, als we niet direct willen opruimen waar een smetje aan kleeft. Uit een populier wil nog wel eens een tak waaien, zeker als het aan goed onderhoud ontbreekt. Daar staat tegenover dat het voor de biodiversiteit een enorm belangrijke boom is. We nemen ons voor om dat belang beter uit te dragen.

 

Natuurwaarden We wensen …
dat het ons lukt om de natuurwaarden in Gilze Rijen duidelijker in beeld te brengen. Aan ‘waarderen’ gaat ‘leren kennen’ vooraf. Voor ons is het een stap vooruit als de ABG-gemeenten besluiten gezamenlijk voor een bepaald aantal dagdelen een ecoloog in dienst te nemen. Een ecoloog kan bijvoorbeeld de natuurwaardenkaart van de gemeente actueel houden. Kan bouwplannen ‘natuur-inclusief’ laten ontwerpen. De NLGR werkt ter ondersteuning aan erfgoedlijsten voor flora en fauna maar ook voor biotopen zoals poelen, zandpaden en bosjes.

Ecologische verbindingszones We wensen …
dat volgend jaar een doorstart gemaakt wordt met de inrichting van de Groote Leij als ecologische verbindingszone. Het gaat om een verplichting voor zowel gemeente als Waterschap. We hopen ook dat de gemeente volgend jaar aan de Gilzer Wouwerbeek de status geeft die de beek verdient, in dit geval die van gemeentelijke evz. Het water in leij en beek heeft nu nog onvoldoende kwaliteit. Veel vissen en salamanders  leven er (nog) niet in, maar er lijkt een kentering waarneembaar. In het stroomdal van de Mark, waarvan de beek deel uitmaakt, is de modderkruiper gesignaleerd. Die willen we dolgraag in de Wouwerbeek zien. Meer vogelsoorten hebben de Groote Leij ontdekt, na de zilverreiger nu ook de lepelaar. Voor de Groote Leij is het van belang dat de duiker onder de voormalige Rijksweg (reconstructie N282) aanzienlijk verbeterd wordt. Mag naast het belang voor mensen vooral ook het belang van de evz tellen.

Ommetjes We wensen ….
dat we in 2017 eindelijk de volgende doelstelling kunnen realiseren: ‘Bij alle vier onze dorpen een ommetje’. Het is ongelooflijk hoeveel voeten bijvoorbeeld het ommetje bij Molenschot in aarde heeft.

Klimaatverandering We hopen….
dat wij in Gilze Rijen gaan beseffen dat we meer moeten doen dan zonnecellen leggen. Mag 2017 het omslagpunt zijn. Regenwater dat op je dak valt, moet de grond in, in je eigen tuin als het kan. Wie brengt een geschikt infiltratiesysteem op de markt? Geen versteende tuinen meer. En bescherm elke boom en struik die in de buurt van uw huis staat. Die zorgen voor uw gezondheid! Denk daar ook aan als u bladeren ruimt. Die bladeren waren, toen ze nog aan de boom hingen, uw longen. De bladeren van volgend jaar zijn dat weer.

Grote projecten   We hopen….

dat we  volgend jaar stappen kunnen zetten bij het aanplanten van zogenaamd compensatie-groen: nieuwe bomen voor gekapte bomen. Een grote rol gaat ook het bouwplan Gilze Zuidwest spelen. Dat overlapt het uilenbiotoop van onze gemeente. Uilen behoren met o.a. boomkikkers tot de groene kroonjuwelen van Gilze Rijen.

Handen uit de mouwen We hopen…
dat we weer een jaar lang handen en voeten kunnen geven aan onze opvatting van burgerparticipatie: halen en brengen. We willen graag invloed halen op goed groen beleid. We brengen echter ook. We knotten wilgen, maken poelen schoon, hangen nestkasten, zetten wandelingen uit, zaaien bloemenmengsels, planten bomen en struiken enzovoort.
U kunt ons helpen! Meld u aan als lid, bijvoorbeeld via Info@natuurlijkgilzerijen.nl !

Foto’s Frans Seelen en Tienes de Jong