Projecten

De NLGR voert zelf projecten uit of wordt door andere partijen bij projecten betrokken. Hieronder een actueel overzicht. De foto’s zijn afkomstig van verschillende NLGR-leden. In een enkel geval gaat het om een bewerkte foto.

18-03-2015

Nationale boomfeestdag in Molenschot

Op woensdag 18 maart werd in ons land de 59ste editie van de Boomfeestdag gevierd met als thema "Bomen & Water". Een meer dan actueel thema en dat niet alleen vanwege de... Lees meer


16-03-2015

Laatste werkochtend dit seizoen

Kleine natuurhistorische landschapselementen zijn ecologisch heel belangrijk, ze bevorderen biodiversiteit en verfraaien onze woonomgeving. De Natuur- en Landschapsvereniging... Lees meer


22-04-2014

Bird Watching

Bird Watching op terrein van Golfclub Toxandria in Molenschot Lees meer


14-04-2014

Instuif Gilze

Instuif kinderen uit Gilze beleven natuurmiddag Lees meer


4-09-2013

Nestgelegenheid

Projecten van de werkgroep Nestgelegenheid Lees meer


4-01-2013

Proefbermen

Het proefbermenproject van de NLGR is afgerond. De ervaringen van de voorbije vijf jaren zijn vastgelegd in een rapport. Lees meer


4-01-2013

Overleg met ZLTO

De NLGR streeft naar een breed overleg met zoveel mogelijk partijen die alles van doen hebben met de gemeente Gilze en Rijen. Lees meer


4-01-2013

Bosjes en overhoekjes

Op het grondgebied van Gilze en Rijen liggen verschillende kleine bosjes. Je kunt het ook overhoekjes noemen omdat ze er soms zo ‘overgeschoten’ bij liggen. Een aantal is in het... Lees meer


12-11-2012

Ruimtelijke visie bedrijventerreinen

In oktober 2012 is een ruimtelijke visie voor bedrijventerreinen in de gemeente vastgesteld. Lees meer


31-10-2012

Ateliermiddag voor ambtenaren

Evenals voorgaand jaar heeft de NLGR onze ambtenaren aan het denken gezet. Lees meer