Het bestuur van de NLGR

 

Functie:

naam:

e-mail

1

Voorzitter

Sietske de Regt

srderegt@hotmail.com  

2

Secretaris

Joke Boeren

janjokeboeren@gmail.com

3

Penningmester

Sylvia van Duijnhoven

sylvia@alcontrolfood.com  

4

Lid

Marleen Verweij-Bussman

marleen@purefitheid.nl 

5

Lid

Will van Riel

willvriel@kpnmail