Column Will van Riel

Wouwerbeek

Geplaatst op: maandag 5 februari 2018


Over kleine modderkruipers en bastaarden

Klein of groot

Dat er modderkruipers bestaan, weet ik zo ongeveer al mijn hele leven. Van het onderscheid tussen de kleine en de grote modderkruiper ben ik nog niet zo lang op de hoogte. Voor een kinderhand is een kleine modderkruiper met een lengte van 6 tot 13 centimeter ook al behoorlijk groot. Dan heb je het over het vrouwtje modderkruiper. Het mannetje meet vaak niet meer dan 8 cm. Grote modderkruipers zijn net kleine palingen. Ze halen met gemak de 30 centimeter.

Wat ik als kind in de Wouwerbeek *) bij Gilze in handen had, waren kleine modderkruipers. Daarna heb ik ze nooit meer gezien. Hun gevlekte flanken, maar vooral hun fascinerende bekdraden maakten op mij diepe indruk. Heel wat anders dan een kikker of een stekelbaarsje.
Ik vraag me overigens wel af hoe we als ‘dorpskinderen’ bij de Wouwerbeek in de Hoogstraat (tegen het Prinsenbosch aan) terecht gekomen waren. Op een te grote fiets met terugtraprem en voorzien van emmer en schepnet? Dat we dat mochten…. of domweg deden! Hoe dan ook, we zeulden met een emmer vol kleine modderkruipers naar huis. Thuis gingen ze in de regenput. Het zou me niets verbazen als de regenput binnenkort een comeback maakt. Zonder modderkruipers wel te verstaan.
*) Ik  noem, voor het gemak, alles Wouwerbeek. De kaart heeft het over de Grote Wouwer Lei en Voortjese Lei. 

 Leefgebied

 Het leefgebied van de kleine modderkruiper strekt zich uit over bijna heel West-Europa. Je vindt ze in beken, sloten, plassen, als er maar niet teveel stroming in het water zit. Uiteraard houden ze van modder, dus van een zandige bodem. Ze graven zich graag in. Echt actief worden ze pas als het gaat schemeren en ’s nachts. Dan stofzuigen ze de bodem en filteren er alles uit dat eetbaar is, algen, dood organisch materiaal, plankton.

Kijkend naar de waarnemingen is de kleine modderkruiper leefgebied aan het verliezen. Zeker als je de gegevens van 2015 vergelijkt met voorgaande jaren. Ook in  Midden-Brabant staat de soort zwaar onder druk.
Modderkruipers zijn gevoelig voor watervervuiling. Ook zwaar onderhoud aan sloten overleven ze niet. Met een soort ‘kooi’ wordt dan de bagger van de bodem opgezogen en op het land gespoten, inclusief plant en vis. Hier zie je dat gelukkig zelden, in de polders echter veel vaker.  De modderkruiper is inmiddels de doelsoort van bepaalde beekherstelprojecten. De Rupelmondse Kreek is daar een voorbeeld van. Daar zijn inmiddels 39 inheemse kleine modderkruipers uitgezet. Die moeten direct de strijd aan met allerlei bastaarden en de Chinese modderkruiper (door onverlaten of slordige aquariumliefhebbers uitgezet).
Een serieuze bedreiging is de bastaardsoort die door een gril van de natuur alleen uit vrouwtjes bestaat (hybride). Deze bastaardsoort kan alleen overleven met behulp van de mannetjes van de oorspronkelijk, inheemse soort. In een mengpopulatie is dan wel het gevolg: steeds meer vrouwtjes en steeds minder mannetjes.

‘Darwin en de modderkruiper’

Voor zo’n beekherstelproject moet eerst onderzocht worden of de kleine modderkruiper nog aanwezig is. En vervolgens: om welke soort het dan gaat: de inheemse of een bastaard of om beide?
In de wintereditie 2017 van ’Natuursignalen’ het lijfblad van IVN Mark en Donge vertelt Charles Schils over een onderzoek in met name de Bavelse Leij. Hij schrijft: ‘In een enkel geval werd op een populatie van tachtig dieren geen enkel mannetje aangetroffen.’ Heb je dan een mengpopulatie of heeft de bastaard het zuivere ras daar dan al nagenoeg verdrongen?  Maar volledige verdringing betekent ook het uitsterven van de vrouwelijke bastaarden. Wie gaat deze strijd winnen? Darwin zou zeggen: the fittest! 
Beschermd vdoor de natuurwet is de kleine modderkruiper niet. Wel moet Nederland volgens een Europese richtlijn de populatie in stand houden.Naar mijn idee leent zich daar een opgeknapte Wouwerbeek uitstekend voor. 

Foto’s o.a. Jelger Herder 

Keer terug