Column Will van Riel

Kievitsoog

Geplaatst op: woensdag 3 januari 2018


Over donken, zomereiken, ganzen en weidevogels

Lange en Korte Rekken

Als ik zeg ‘Ik sta in de Lange Rekken en de Korte Rekken liggen achter me!’ hebt u er dan enig idee van waar ik ben?
Ik sta in het Rijens Broek met mijn rug naar de Donge. Ook het Wilhelminakanaal ligt achter me. De Donge is kaarsrecht langs de gemeentegrens van Rijen getrokken. Het gebied aan de noordkant van de Donge, eigenlijk tussen Donge en Wilhelminaka-naal heet Korte Rekken. Dat is van Staatsbosbeheer. SBB doet er schijnbaar alles aan om de Korte Rekken vooral niet of nauwelijks te beheren. 
De Lange Rekken is een plukje natte weilanden van samen ongeveer 17 hectare groot. Dit plukje ligt weliswaar in Rijen maar is van de gemeente Tilburg. Tilburg heeft het gekocht om de bij de aanleg van de Burgemeester Letchertweg verloren natuur te compenseren. Hoewel het lage gronden van de Dongevallei zijn, is er toch nog behoorlijk hoogteverschil. Het meest in het oog springend is een verhoging, begroeid met oude monumentale eiken. Mijn eerste gedachte ‘Dat is een oud erf van een afgebroken boerderij’. Mis! Zo’n bult heet een donk. Deze heet het ‘Kievitsoog’ en er heeft nooit een boerderij gestaan. Het zal wel altijd een schuilplaats geweest zijn. Bij Gilze ken ik wel ‘donken’ die van oudsher bewoond zijn: Bolberg en Horst bijvoorbeeld. Ze verraden zich in hun naam. Geen donk doet dat zo goed als ‘Lijndonk’ ten westen van Molenschot. Lijndonk is voor Breda het gedroomde hart van een groot nieuwbouwproject. En dan hebben we ook nog Vossendonk.

Eikenschors

Ik sta nog steeds op mijn plek en laat mijn ogen langzaam over het Rijens Broek gaan. De donk ligt aan de Bredestraat aangemeerd met behulp van een rij eikenbomen uit de ruilverkavelingstijd. Deze bomenlanen zijn kenmerkend voor het Broek…. maar ook voor Rijen. Eikenschors zit immers boordevol looistoffen. Ik zie  ‘rijen zomereiken’. Zonder het Broek is Rijen een buitenwijk van de Reeshof. Daar mag men zich in Rijen best eens rekenschap van geven. Wat nu het Broek is, is echter feitelijk maar een restant van het hele, bij regelmaat zeiknatte en dus door vogels, ganzen in het bijzonder, zeer gewaardeerde buitengebied.
Ik sta niet alleen met mijn laarzen in het gras te soppen. Naast me staat iemand die al jaren dit gebied observeert. Hij is lid van de KNNV, de vereniging voor veldbiologie. Toen Tilburg maar na bleef laten om iets van de compensatie bij Lange Rekken te maken, heeft hij een plan geschreven. Een echt ruim en rijk weidevogelgebied kan het niet meer worden, maar met een goed ingerichte compensatie biedt het wel kansen. Hij kijkt me aan en zegt: ‘Met een daarop afgestemde inrichting van graslanden, akkers en ruige perceelsranden en het juiste beheer is wèl een soortenrijke broedvogelgemeenschap te herstellen.’ Hij citeert uit zijn eigen rapport

Zomer en winter

Een gebied voor zomer- en wintergasten. Weidevogels die wel houden van een plekje op de zandgronden, maken een kans zoals kievit, scholekster, wulp, watersnip, kwartel, patrijs, veldleeuwerik, graspieper, gele kwikstaart, roodborsttapuit, grasmus, kneu en rietgors. Dat is toch de moeite van het proberen waard? Nu is mijn collega niet meer te stoppen: doortrekkende stellopers en watervogels, wintergasten, zomergasten. En in de poelen libellen, amfibieën, kleine modderkruiper, poelkikker… bijzondere vegetatie…
Ik vraag: ‘Kunnen mensen straks staan waar wij nu staan?’ Hij antwoordt: ‘Dat denk ik niet. Het is de bedoeling dat er een ringvaart omheen komt. In het gebied moet rust heersen. Maar er komt wel een uitkijktoren voor vogelspotters.’ 
We lopen terug via de Donk en het zandpad naar de Bredestraat…. langs de rij zomereiken. Ik weet dat ze in de weg staan. Ik weet dat ze het gebied afsluiten en dat geeft weidevogels een onveilig gevoel. Ik weet het en voel een moreel conflict in mijn rug prikken. Altijd weer dat tegen elkaar afwegen van belangen.

Foto’s Frans Seelen

Keer terug