Column Will van Riel

Gilze in de wind en Rijen in de luwte

Geplaatst op: woensdag 6 december 2017


Over milieu, klimaat maar vooral ook over water

Vieze lucht

Een piepklein bericht in de krant: ‘Vieze lucht in Amsterdam’. Onze steden hebben last van luchtvervuiling. Allemaal proberen ze er wat aan te doen o.a. door milieubelastende auto’s te weren. Wat me in het bericht opvalt, is dat de luchtkwaliteit in het Amsterdamse Vondelpark wel voldoet aan de strenge eisen van de Wereldgezondheidsorganisatie. In het Mollebos van Amsterdam merk je wat groen doet. Daar winnen bomen en struiken het van fijnstof en stikstofdioxide. Oké, in de rest van de stad gaat het een beetje beter dan tien jaar geleden. Maar de boodschap lijkt me duidelijk: meer groen voor een gezonde leefomgeving.


Toch hebben milieuvervuiling en klimaatverandering ook de dorpen in de houdgreep. In de gehorige raadszaal in Rijen hebben ze me pas nog overtuigd van de noodzaak om stappen te zetten. Er moet wat gebeuren. Wat me zeer verbaasde, vooral omdat ik juist het tegenovergestelde had verwacht, was het verschil tussen Rijen en Gilze. ‘Gilze ligt vol in de wind en Rijen ligt in een betrekkelijke luwte’ zei de meneer die voor de groep stond. De verklaring was me duidelijk. Veel droogte enerzijds en regen anderzijds komt uit het noord- en zuidwesten. Regen en hitte blazen zo door de beekvallei richting het blootliggende Gilze. Rijen daarentegen gaat lekker schuil achter de bossen van Dorst.  
Bij hittestress denk ik aan de bebouwde kom. Zeker, veel te hoge temperaturen in de woonomgeving zijn zeer ongezond, maar ook het landschap kan uitgeput raken door hittestress. De grond warmt op, droogt uit, klinkt in, verhardt. Als er dan plots een hoosbui valt, spoelt het water zo weg.

Verdrogen terwijl de ene stortbui de andere opvolgt!

Dat is inmiddels het geval op de Brabantse zandgronden. Onze grond komt op twee manieren aan water: via regenwater en via kwelwater. Kwelwater is grondwater dat door druk vanuit de diepere bodemlagen naar boven gestuwd wordt. Ik pak nogmaals de landkaart en zoek de westflank van Gilze en Molenschot op. Als je goed kijkt, zie je daar de ene na de andere sloot of leij westwaarts lopen. Zo voeren we  regenwater af. Vroeger liepen die sloten door tot in de dorpen. Daar gaat nu het merendeel van het regenwater het riool in, wordt naar de waterzuivering gepompt en moet daar van het afvalwater gescheiden worden. Gevolg: steeds minder grondwater en spaarzaam oppervlaktewater.
In mijn jeugdjaren kon je in een strenge winter nog wel eens schaatsen op ondergelopen weiland, veroorzaakt door een overgelopen sloot. Geen punt. Dat weiland kon daar best tegen. Bovendien kreeg het water zo de kans om rustig in de bodem te zakken. Daarna werd gekozen voor het zo snel mogelijk afvoeren van regenwater, dus draineren en via de sloot afvoeren. We stonden er niet bij stil dat zo de verdroging werd ingezet.
Sterker nog, in onze woonomgeving doen we er nog een schepje bovenop. Inmiddels tegen beter weten in, wordt in mijn omgeving nog de ene na de andere tuin verhard.
Het gigantische effect daarvan zou duidelijk worden als we de afvoer van regenwater van alle huizen loskoppelen van het riool en vrij de tuin in en de straat op laten lopen. Ik voorspel naast een milieucertificaat voor huizen ook een klimaatcertificaat. Geen gescheiden regenwaterafvoer….. strafpunten!
Ik wil de sloot terug tot vlakbij mijn huis!

Waterboer en verdroging

Er is sprake van verdroging van een gebied als er meer water wordt onttrokken dan er wordt aangevuld. Als burger in een versteende wijk kan ik daar iets aan doen. Ik kan een regenton aan de regenpijp koppelen of een voor bezinken geschikt gemaakte kliko in de grond graven. Een grote stap kan de boer zetten die  verderop met zijn grond aan een beek ligt. Er komt een moment dat hij economische kansen ziet. Hij gaat regenwater bergen en in de grond laten zakken. Hij wordt ook waterboer.    

Foto’s Will van Riel 

Keer terug