Column Will van Riel

10 jaar uilenwerkgroep

Geplaatst op: woensdag 25 oktober 2017


Over vrijwilligers en over uilen, de steenuil in het bijzonder

Het moet niet gekker worden

Mancave, ik ben niet gek op dat mode-Engels, maar ‘mannengrot’ klinkt wel heel prehistorisch. Dan lijkt het net alsof je zopas vanonder een steen vandaan bent gekropen (ook modetaal). Een mancave is een plek waar een man zich lekker voelt. Waar hij zich even gezellig kan ophokken. Het is maar dat u het weet.  

Het woord ‘mancave’ verwacht je echter niet op een bijeenkomst van Brabantse vrijwilligers rond het ‘Erven-Plus-Project’. Het is een bloedserieuze medewerker van Brabants Landschap die het woord gebruikt. Mogelijk hebt u er enige voorstelling van hoe een broedkast voor een steenuil er uitziet. Als man en vrouw elkaar eenmaal gevonden hebben, in een kast een passend nest hebben geïnstalleerd en de daad hebben verricht…. Ja, wat doet dan het mannetje? Vrouwlief kan geen geklooi van een zich vervelend mannetje om zich heen hebben. ‘Ga jij maar naar je mancave!’ En verhip… Brabants Landschap heeft een serieus model gemaakt voor zo’n mannenkast. Op afstand ziet de kast er hetzelfde uit als de broedkast. De ‘broedkamer’ ontbreekt echter en de kast is niet windvrij. ‘Zo proberen we te voorkomen dat er toch gebroed wordt in deze kast. Hij is immers als rustplek voor het mannetje bedoeld. En het werkt! Sjef, de nestor van de uilenwerkgroep, die inmiddels 10 jaar bestaat, staat erbij te glunderen.

Meer dan 100 jonge uilen

 Sjef glundert terecht. Hij kan aantonen dat er in het uilenbiotoop rond Gilze en Rijen sprake is van een recordseizoen. Ook over het aantrekken van enthousiaste vrijwilligers heeft de groep niet te klagen. Gelukkig, want er moet elk jaar een boel werk verzet worden.
Het bestand van de werkgroep telt 27 kerkuilkasten (in 2007: 6). In die kasten hebben 8 kerkuilen gebroed. Dat leverde 38 eieren op en uiteindelijk werden er 29 jonge kerkuiltjes grootgebracht. Dit resultaat wordt door de steenuilenpopulatie overtroffen: 60 kasten (in 2007: 7), 20 broedgevallen, 83 eieren, 73 grootgebrachte steenuilen.
Jammer dat ik al die terechte vreugde moet temperen. In de voorbije augustusmaand zijn de jongen het huis uitgejaagd. Ze zwerven nu rond. Van die 102 jonge uilen zal een groot deel sneuvelen. Ze zullen slachtoffer worden van het verkeer, van jagende bosuilen, van ziekte, een tekort aan voedsel, vergif en van de mens. Als 10 uilen het redden, is dat heel veel! Met zoveel jonge uilen in het veld, is het best mogelijk dat u een verzwakte vogel vindt, bijvoorbeeld vanwege een tekort aan voedsel. Probeer zo’n uil niet zelf groot te brengen maar bel de Uilenwerkgroep of bel 144 (de dierenambulance).
Voor de jonge uilen die het redden, moeten in de buurt nieuwe ‘gastgevers’ gezocht worden. Geen wonder dat de uilenwerkgroep altijd op zoek is naar mensen die gastgever willen worden. Wilt u gastvrijheid verlenen aan een kerk- of steenuil, neemt dan contact op met Maaike Riemslag. Zij zorgt ervoor dat iemand van de uilenwerkgroep bij u langs komt. Hebt u uw erf aan laten passen via het Erven-plus-project (van gemeente en Brabants Landschap) dan bent u er eigenlijk klaar voor.

De steenuil, een echte erfvogel 

De steenuil is de ambassadeur voor de biodiversiteit van onze gemeente en heeft daarom een streepje voor. Een steenuil heeft eigenlijk geen biotoop in de strikte betekenis van het woord. Het is een erfvogel die afhankelijk is van wat hij kan vinden in pakweg een cirkel met een straal van 200 meter rond het erf. In dat gebied eet en broedt hij en is dus nagenoeg volledig afhankelijk van de gastgever. Maar liefst 18 kandidaten hebben zich gemeld voor het Erven-Plus-Project’. Zij willen hun erf beschikbaar stellen voor maatregelen die het erfvogels naar de zin maken; niet alleen de steenuil maar bijvoorbeeld ook de huismus of mogelijk vleermuizen. De erven zijn gescand en inmiddels is met de inrichting begonnen. Gilze Rijen heeft samen met Brabants Landschap hiervoor een behoorlijk bedrag op de plank gelegd. Laten  we echter vooral  niet vergeten hoe enorm belangrijk het werk is van een uilenwerkgroep, die doet waar anderen alleen maar over praten.
U hebt geen erf, maar wilt wel helpen? Sponsor een telescoopladder. Bel of mail Maaike Riemslag

Foto’s Uilenwerkgroep Gilze en Rijen, tekst Will van Riel 

Keer terug