Nieuwsarchief

25 oktober a.s. Algemene Ledenvergadering

Geplaatst op: dinsdag 10 oktober 2017


Op woensdag 25 oktober jl. vond de Algemene Leden Vergadering plaats. Een van de agendapunten was "vaststellen van het bestuur". Door het vertrek in het afgelopen jaar van de voorzitter Theo Pot en lid Felix Dekkers en ook omdat de secretaris Sjoerd Borst zich niet meer herkiesbaar stelde was het punt opgevoerd. Voor de vergadering hadden zich een 3-tal kandidaten beschikbaar gesteld. Met meerderheid van stemmen werd het bestuur als volgt samen gesteld:

Sietske de Regt voorzitter
Joke Boeren secretariaat
Sylvia van Duijnhoven financiën
Marleen Bussman lid
Will van Riel lid

Keer terug

2017_10.26_ALV_(11)_-_kopie.JPG